Sau khi thực hiện đăng ký đầu tư hoặc được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng công trình (toàn bộ hoặc một phần các hạng mục công trình đã đăng ký ) ...
 
(password to modify: hslaw.vn)

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 672514 lượt

090 574 6666