UBND cấp Quận, Huyện, Thị xã có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân - hộ gia đình khi tiến hành các thủ tục chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế là quyền sử dụng đất ...
 
(password to modify: hslaw.vn)

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 6 lượt

Tổng số đã xem: 673267 lượt

090 574 6666