luật sư riêng

Thủ tục Xác nhận Thông báo khai nhận di sản

Thủ tục Xác nhận Thông báo khai nhận di sản
 
Thông báo thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.
 
 
 
 
 
 
 
a. Trình tự thực hiện:

 - Công dân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính và nhận phiếu hẹn trả kết quả TTHC;

 - Cán bộ TNHS chuyển Bộ phận Tư pháp- Hộ tịch thụ lý hồ sơ ngay trong buổi làm việc;

 - Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch thụ lý niêm yết thông báo trong 30 ngày làm việc;

 - Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch trình lãnh đạo ký trong 1/2 ngày làm việc sau đó chuyển ngay về Bộ phận TNHSHC để trả kết quả cho công dân đúng hẹn.

 b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa.

 c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 - Thông báo thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế của cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục công chứng, chứng thực việc khai nhận di sản thừa kế

 * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày sau khi nhận được Thông báo thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế của cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục công chứng, chứng thực việc khai nhận di sản thừa kế

 e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

 f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Tư pháp-Hộ tịch

 g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận theo quy định

 h. Lệ phí: Không

 i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

 k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

 l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 Bộ Luật Dân sự năm 2015;

 - Luật công chứng năm 2014;

  - Nghị định số 75/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/12/2000 về công chứng chứng thực.

 -  Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

-  Nghị định số 29/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/3/2015 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

-  Thông tư 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015.

 

 
 
 
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
      Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 
 
 
 
Các từ có liên quan đến bài viết: Thủ tục Xác nhận Thông báo khai nhận di sản

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   EOA5PB
 

Tin đã đăng