luật sư riêng

Thừa kế

 Thừa kế là một chế định dân sự, là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc chuyển dịch tài sản của người chết cho người khác theo di chúc hoặc theo một trình tự nhất định, đồng thời quy định phạm vi, quyền nghĩa vụ và phương thức bảo vệ các quyền nghĩa vụ của người thừa kế.
 
Có hai dạng thừa kế: Thừa kế theo di chúcthừa kế theo pháp luật. Một số quy định cơ bản liên quan đến quyền thừa kế: Diện thừa kế, thừa kế thế vị, tước quyền thừa kế ...
 
HSLAWS cung cấp Dịch vụ tư vấn về thừa kế gồm một số nội dung cơ bản như: Tư vấn vềquyền thừa kế, Thừa kế theo di chúc, Thừa kế theo pháp luật, Thừa kế thế vị, Tước quyền thừa kế …
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 
Các từ có liên quan đến bài viết: Thừa kế

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   AJDM31