luật sư riêng

Sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp Để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trước những biến động của môi trường kinh doanh, các doanh nghiệp phải nghiên cứu và đưa ra phương án thay đổi cơ cấu tổ chức hoạt động của mình. Một trong những phương thức mà các công ty trên thế giới, trong đó có các công ty Việt Nam lựa chọn để thay đổi bước đi trong chiến lược kinh doanh của mình là sáp nhập vào một doanh nghiệp khác.
 
 
 
Theo quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2014 thì một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.
 
Như vậy, sáp nhập diễn ra khi một hoặc một số doanh nghiệp nhập vào một doanh nghiệp khác và chấm dứt sự tồn tại của mình. Nếu Luật Doanh nghiệp 2005 chỉ cho phép các công ty cùng loại mới được sáp nhập với nhau thì Luật Doanh nghiệp 2014 đã bãi bỏ hạn chế này. Theo đó, các công ty khác loại có thể được sáp nhập với nhau. Đổi mới này của Luật Doanh nghiệp 2014 đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi muốn tổ chức lại doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy thị trường mua bán doanh nghiệp (M&A) ở nước ta phát triển.
 
Với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệp trong lĩnh vực tổ chức lại doanh nghiệp nói chung, sáp nhập doanh nghiệp nói riêng. HSLAWS tin tưởng mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
 
DỊCH VỤ TƯ VẤN SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP
 
1. Cơ sở pháp lí
 
 
 
 
2. Dịch vụ tư vấn sáp nhập doanh nghiệp của HSLAWS
 
2.1. Tư vấn các vấn đề chung về sáp nhập doanh nghiệp.
 
- Tư vấn khái niệm, đặc điểm, bản chất của sáp nhập doanh nghiệp.
 
- Tư vấn điều kiện sáp nhập doanh nghiệp.
 
- Tư vấn hệ quả pháp lí của sáp nhập doanh nghiệp.
 
-  Tư vấn về những vấn đề thường vướng mắc, những tranh chấp thường phát sinh trong quá trình sáp nhập và cách thức hạn chế những vướng mắc, tranh chấp này.
....
2.2. Tư vấn thủ tục sáp nhập doanh nghiệp.
 
Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về thủ tục thực hiện sáp nhập doanh nghiệp như sau:
 
- Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập;
 
- Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật này. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua;
 
- Công ty nhận sáp nhập tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo hồ sơ, trình tự quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 kèm theo bản sao các giấy tờ sau:

+ Hợp đồng sáp nhập;

+ Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty nhận sáp nhập;

+ Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ hoặc cổ phần có quyền biểu quyết của công ty bị sáp nhập.

 Lưu ý:
- Trường hợp sáp nhập mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

- Cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

2.3. Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng Công ty để thông qua nội dung sáp nhập Công ty;
 
2.4.  Tư vấn Hợp đồng sáp nhập và thông qua các nội dung sáp nhập;
 
2.5.  Tư vấn Phương án sử dụng lao động;
 
2.6.  Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập;
 
2.7.  Tư vấn xây dựng Điều lệ Công ty nhận sáp nhập
 
2.8.  Tiến hành các thủ tục sáp nhập doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:
 
-  Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ sáp nhập.
 
- Tiến hành các thủ tục sáp nhập tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Với đội ngũ luật sư, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực tổ chức lại doanh nghiệp, chúng tôi tin tưởng sẽ đem lại dịch vụ nhanh chóng và chi phí thấp nhất cho khách hàng.

 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
 
 
 
  
Các từ có liên quan đến bài viết: Sáp nhập doanh nghiệp

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   4IXH82
 

Tin đã đăng