Tổ chức lại doanh nghiệp là chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi doanh nghiệp sao cho phù hợp hơn với mục tiêu doanh nghiệp hướng tới.
 
Trong hoạt động của doanh nghiệp việc phải cải tiến thay thế, mua lại sáp nhập hay thậm chí chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là việc làm cần thiết để thúc đẩy doanh nghiệp đi lên sau khi sang một dạng hoạt động mới.
 
HSLAWS thực hiện tư vấn về tổ chức lại doanh nghiệp với các nội dung sau:
Chuyển đổi loại hình của doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình của doanh nghiệp

Chuyển đổi doanh nghiệp là việc các doanh nghiệp chuyển từ loại hình doanh nghiệp này sang loại hình doanh nghiệp khác để phù hợp hơn với quy mô, sự phát triển và sự định hướng của doanh nghiệp. Mặt khác, việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cũng giúp doanh nghiệp không phải giải thể do không đủ số lượng thành viên tối thiểu.
Xem thêm
Tách doanh nghiệp

Tách doanh nghiệp

Tách doanh nghiệp là một trong những hình thức tổ chức lại doanh nghiệp tồn tại khá khổ biến trong giai đoạn phát triển của nền kinh tế thị trường hiện nay
Xem thêm
Chia doanh nghiệp

Chia doanh nghiệp

Trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế hiện nay, để đảm báo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trước những biến động của môi trường kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đã nghiên cứu, thay đổi tổ chức lại hoạt động của mình. Trong các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp mà pháp luật quy định thì chia doanh nghiệp là cũng một hình thức được nhiều doanh nghiệp quan tâm lựa chọn.
Xem thêm
Hợp nhất doanh nghiệp

Hợp nhất doanh nghiệp

Hợp nhất doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp diễn ra khá phổ biến trên thế giới. Nếu sáp nhập doanh nghiệp không tạo ra một công ty mới mà chỉ trên nguyên tắc “cá lớn nuốt cá bé” thì hợp nhất doanh nghiệp là hoạt động nhằm tạo ra một công ty mới
Xem thêm
Sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp

Để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trước những biến động của môi trường kinh doanh, các doanh nghiệp phải nghiên cứu và đưa ra phương án thay đổi cơ cấu tổ chức hoạt động của mình. Một trong những phương thức mà các công ty trên thế giới, trong đó có các công ty Việt Nam lựa chọn để thay đổi bước đi trong chiến lược kinh doanh của mình là sáp nhập vào một doanh nghiệp khác.
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 6 lượt

Tổng số đã xem: 673258 lượt

090 574 6666