luật sư riêng

Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Hoạt động nghiệp vụ Luật sư tư vấn tiền tố tụng

Hoạt động nghiệp vụ Luật sư tư vấn tiền tố tụng
 
Mục đích của thủ tục tiền tố tụng là nhằm khuyến khích việc trao đổi thông tin, tài liệu sớm, kịp thời và đầy đủ giúp mọi người giải quyết những điểm bất đồng 
Hoạt động nghiệp vụ Luật sư tư vấn tiền tố tụng là một giai đoạn quan trọng trong quá trình giải quyết vụ án. Giai đoạn này, Luật sư sẽ tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục giải quyết vụ án đồng thời luật sư giúp khách hàng lựa chọn phương án giải quyết vụ án phù hợp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng tốt nhất.
 
 
 

Tập hợp hồ sơ pháp lý, xác định chủ thể tranh chấp, cấu thành hành vi Tập hợp hồ sơ pháp lý, xác định chủ thể tranh chấp, cấu thành hành vi
Phương pháp tập hợp hồ sơ pháp lý, xác định chủ thể tranh chấp, cấu thành hành vi 
>> Chi tiết
Thu thập chứng cứ, xác định căn cứ thủ tục tố tụng Thu thập chứng cứ, xác định căn cứ thủ tục tố tụng
Phương pháp thu thập chứng cứ và xác định căn cứ tố tụng.
>> Chi tiết