❖ Trong hợp tác kinh doanh thương mại, các hợp đồng kinh tế thương mại được ký kết là sự thỏa thuận, thống nhất của các bên.
 
❖ Khi nền kinh tế có sự hợp tác sâu rộng giữa các đối tác trong nước và ngoài nước thì vấn đề giải quyết tranh chấp thông qua thủ tục trọng tài đang là sự lựa chọn hàng đầu. Thủ tục trọng tài với những ưu điểm vượt trội đòi hỏi người tham gia giải quyết tranh chấp phải có kiến thức sâu rộng. Nhằm hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích một cách tốt nhất, HSLAWS cung cấp dịch vụ Luật sư bảo vệ quyền lợi đương sự - thủ tục Trọng tài Kinh tế với nhiều dịch vụ tiện ích.
Tư vấn và soạn thảo văn bản đàm phán giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn và soạn thảo văn bản đàm phán giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn soạn thảo văn bản đàm phán giải quyết tranh chấp hợp đồng.
Xem thêm
Tư vấn điều khoản hợp đồng có yếu tố nước ngoài

Tư vấn điều khoản hợp đồng có yếu tố nước ngoài

Khi các hợp đồng có yếu tố nước ngoài được kí kết, luật sư sẽ thực hiện nghiên cứu và đưa ra các hình thức tư vấn cụ thể. Việc tư vấn điều khoản hợp đồng cũng thể hiện bằng việc soạn thảo hợp đồng ...
Xem thêm
Tư vấn điều khoản hợp đồng Kinh tế - Thương mại

Tư vấn điều khoản hợp đồng Kinh tế - Thương mại

Hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng ...nên việc tư vấn các điều khoản của Hợp đồng Kinh tế - Thương mại có ý nghĩa rất quan trọng.
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 6 lượt

Tổng số đã xem: 932237 lượt

090 574 6666