luật sư riêng

Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Luật sư trong vụ án hành chính, khởi kiện hành chính

Luật sư trong vụ án hành chính, khởi kiện hành chính
 
Khởi kiện hành chính là việc cá nhân, tổ chức khởi kiện về một quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền
Luật sư trong vụ án hành chính, khởi kiện hành chính là dịch vụ thế mạnh của HSLAWS với đội ngũ luật sư có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm tham gia tham gia bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng trong vụ án hành chính
 


Đại diện bảo vệ quyền lợi các bên đương sự trong vụ án Hành chính Đại diện bảo vệ quyền lợi các bên đương sự trong vụ án Hành chính
Đại diện bảo vệ quyền lợi các bên đương sự trong vụ án Hành chính là dịch vụ thế mạnh của HSLAWS với đội ngũ luật sư có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm tham gia bảo vệ quyền lợi các bên đương sự trong vụ án hành chính
>> Chi tiết
Xác định hậu quả thiệt hại do hành vi hành chính, quyết định hành chính Xác định hậu quả thiệt hại do hành vi hành chính, quyết định hành chính
 Vai trò của Luật sư trong việc xác định hậu quả thiệt hại do hành vi hành chính, quyết định hành chính gây ra.
>> Chi tiết
Thu thập chứng cứ và phân tích pháp luật về sự xâm hại Thu thập chứng cứ và phân tích pháp luật về sự xâm hại
Vai trò của Luật sư trong quá trình thu thập chứng cứ và phân tích pháp luật về sự xâm hại.
>> Chi tiết
Tư vấn thủ tục khởi kiện hành chính Tư vấn thủ tục khởi kiện hành chínhVai trò của Luật sư trong việc tư vấn thủ tục khởi kiện hành chính. >> Chi tiết
Tư vấn và soạn đơn khiếu nại hành chính Tư vấn và soạn đơn khiếu nại hành chính
Vai trò của Luật sư trong việc tư vấn và soạn đơn khiếu nại hành chính.
>> Chi tiết
Xác định hành vi hành chính, phán quyết hành chính bị khiếu nại Xác định hành vi hành chính, phán quyết hành chính bị khiếu nại
 Vai trò của Luật sư trong việc xác định hành vi, phán quyết hành chính bị khiếu nại.
>> Chi tiết