Khởi kiện hành chính là việc cá nhân, tổ chức khởi kiện về một quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.
 
Luật sư trong vụ án hành chính, khởi kiện hành chính là dịch vụ thế mạnh của HSLAWS với đội ngũ luật sư có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm tham gia tham gia bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng trong vụ án hành chính
Đại diện bảo vệ quyền lợi các bên đương sự trong vụ án Hành chính

Đại diện bảo vệ quyền lợi các bên đương sự trong vụ án Hành chính

Đại diện bảo vệ quyền lợi các bên đương sự trong vụ án Hành chính là dịch vụ thế mạnh của HSLAWS với đội ngũ luật sư có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm tham gia bảo vệ quyền lợi các bên đương sự trong vụ án hành chính
Xem thêm
Xác định hậu quả thiệt hại do hành vi hành chính, quyết định hành chính

Xác định hậu quả thiệt hại do hành vi hành chính, quyết định hành chính

Vai trò của Luật sư trong việc xác định hậu quả thiệt hại do hành vi hành chính, quyết định hành chính gây ra.
Xem thêm
Thu thập chứng cứ và phân tích pháp luật về sự xâm hại

Thu thập chứng cứ và phân tích pháp luật về sự xâm hại

Vai trò của Luật sư trong quá trình thu thập chứng cứ và phân tích pháp luật về sự xâm hại.
Xem thêm
Tư vấn thủ tục khởi kiện hành chính

Tư vấn thủ tục khởi kiện hành chính

Vai trò của Luật sư trong việc tư vấn thủ tục khởi kiện hành chính.
Xem thêm
Tư vấn và soạn đơn khiếu nại hành chính

Tư vấn và soạn đơn khiếu nại hành chính

Vai trò của Luật sư trong việc tư vấn và soạn đơn khiếu nại hành chính.
Xem thêm
Xác định hành vi hành chính, phán quyết hành chính bị khiếu nại

Xác định hành vi hành chính, phán quyết hành chính bị khiếu nại

Vai trò của Luật sư trong việc xác định hành vi, phán quyết hành chính bị khiếu nại.
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 781847 lượt

090 574 6666