Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác, về thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và trong quá trình học nghề...
 
Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác, về thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và trong quá trình học nghề. Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động và tranh chấp giữa tập thể lao động giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.
Tranh chấp lao động và nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động

Tranh chấp lao động và nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động

Tranh chấp lao động và nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.
Xem thêm
Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người Lao động trước Tòa

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người Lao động trước Tòa

Vai trò của Luật sư trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trước Tòa án.
Xem thêm
Tham gia thương thuyết đàm phán, hòa giải trong vụ án Lao động

Tham gia thương thuyết đàm phán, hòa giải trong vụ án Lao động

Vai trò của Luật sư khi Tham gia thương thuyết đàm phán, hòa giải trong vụ án Lao động.
Xem thêm
Thu thập chứng cứ và phân tích pháp luật về tranh chấp lao động

Thu thập chứng cứ và phân tích pháp luật về tranh chấp lao động

Thu thập chứng cứ và phân tích pháp luật về tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.
Xem thêm
Tư vấn và soạn thảo đơn khởi kiện Lao động

Tư vấn và soạn thảo đơn khởi kiện Lao động

Vai trò của Luật sư trong việc tư vấn và soạn thảo đơn khởi kiện Lao động.
Xem thêm
Xác định căn cứ tranh chấp Lao động

Xác định căn cứ tranh chấp Lao động

Theo quy định của Bộ luật lao động thì tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động...
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 19 lượt

Tổng số đã xem: 989201 lượt

090 574 6666