Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là ngành nghề mà Luật, Pháp lệnh, Nghị định quy định các điều kiện hay yêu cầu mà Doanh nghiệp phải đáp ứng khi kinh doanh các ngành nghề đó ...
 
Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là ngành nghề mà Luật, Pháp lệnh, Nghị định quy định các điều kiện hay yêu cầu mà Doanh nghiệp phải đáp ứng khi kinh doanh các ngành nghề đó. Điều kiện kinh doanh được thể hiện dưới hai hình thức sau:
 
- Giấy phép kinh doanh do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (giấy phép kinh doanh có thể mang nhiều tên gọi khác nhau như: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép hoạt động...);
 
- Các điều kiện quy định về tiêu chuẩn chuyên môn kỹ thuật, công nghệ, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; quy định về phòng cháy chữa cháy, trật tự xã hội, an toàn giao thông và quy định về các yêu cầu khác đối với hoạt động kinh doanh (gọi tắt là Điều kiện kinh doanh không cần giấy phép);
 
Hiện nay, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định trong Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/06/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
Chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh

Chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh

Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, là căn cứ pháp lý quyết định liên quan đến việc khám bệnh, chữa bệnh. Bởi vậy, cơ quan chức năng cần quy định khi khám bệnh, chữa bệnh, bác sĩ và cơ sở khám chữa bệnh phải công khai chứng chỉ hành nghề.
Xem thêm
Giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ

Giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ

Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng khiến nhu cầu ứng dụng bức xạ hạt nhân không ngừng tăng cả về số lượng cũng như quy mô trên nhiều lĩnh vực (công nghiệp, nông nghiệp, y tế...)
Xem thêm
Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Một trong các điều kiện khách nước ngoài muốn đi du lịch tại Việt Nam quan tâm là doanh nghiệp lữ hành mình đặt dịch vụ có chức năng kinh doanh lữ hành quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam hay không.
Xem thêm
Giấy phép kinh doanh hoạt động Karaoke

Giấy phép kinh doanh hoạt động Karaoke

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke thực hiện theo quy định tại quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009.
Xem thêm
Giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo hiểm

Giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo hiểm

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo hiểm được thực hiện theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Xem thêm
Giấy phép kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Giấy phép kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Kinh doanh xăng dầu bao gồm các hoạt động: xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu, nguyên liệu; sản xuất và pha chế xăng dầu.
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 6 lượt

Tổng số đã xem: 673257 lượt

090 574 6666