➤ Thủ tục cấp các loại giấy phép trong lĩnh vực Ngân hàng là một thủ tục không hề đơn giản. Hàng loạt điều kiện được đặt ra ...
 
➤ Với mục tiêu trợ giúp pháp lý cho các tổ chức đang có nhu cầu thành lập Ngân hàng hoặc các Tổ chức tín dụng, HSLAWS cung cấp cho quý khách những nội dung liên quan đến trình tự thực hiện, hồ sơ thành lập Ngân hàng cũng như cung cấp cho quý khách hệ thống các biểu mẫu liên quan đến trình tự, thủ tục xin cấp các loại giấy phép liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính cổ phần

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính cổ phần

Theo quy định của pháp luật, việc thành lập và hoạt động của công ty tài chính cổ phần phải được sự đồng ý của NHNN Việt Nam.
Xem thêm
Giấy phép thành lập Công ty cho thuê tài chính không phải là Công ty cho thuê tài chính cổ phần

Giấy phép thành lập Công ty cho thuê tài chính không phải là Công ty cho thuê tài chính cổ phần

Công ty cho thuê tài chính là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng, là pháp nhân Việt Nam. Công ty cho thuê tài chính được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo các hình thức quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 98/2008/NĐ-CP.
Xem thêm
Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh ngân hàng 100% vốn nước ngoài

Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh ngân hàng 100% vốn nước ngoài

Ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài là ngân hàng thương mại được thành lập tại Việt Nam, bằng vốn góp của Bên Việt Nam và Bên nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài.
Xem thêm
Giấy phép tổ chức và hoạt động Công ty tài chính không phải là Công ty tài chính cổ phần

Giấy phép tổ chức và hoạt động Công ty tài chính không phải là Công ty tài chính cổ phần

Công ty tài chính là loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng, với chức năng sử dụng vốn tự có, vốn huy động và các nguồn vốn khác để cho vay, đầu tư; cung ứng các dịch vụ tư vấn về tài chính, tiền tệ và thực hiện một số dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
Xem thêm
Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của ngân hàng nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được ngân hàng nước ngoài bảo đảm về mọi nghĩa vụ, cam kết của chi nhánh ở Việt Nam.
Xem thêm
Giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức tín dụng do các pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập dưới hình thức hợp tác xã để thực hiện một số hoạt động ngân hàng.
Xem thêm
Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng thương mại Cổ phần

Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng thương mại Cổ phần

Ngân hàng thương mại cổ phần là ngân hàng thương mại được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần.
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 12 lượt

Tổng số đã xem: 989371 lượt

090 574 6666