Điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực được quy định cụ thể trong Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/09/2006
 
Điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực được quy định cụ thể trong Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/09/2006 và quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/07/2008. Với mục đích hỗ trợ các tổ chức trong nước và ngoài nước thực hiện thủ tục xin các loại giấy phép hoạt động điện lực nhanh chóng, chính xác, HSLAWS cung cấp các dịch vụ tư vấn tiện ích bao gồm:
 
Giấy phép tư vấn giám sát thi công các công trình điện đến 35KV

Giấy phép tư vấn giám sát thi công các công trình điện đến 35KV

Tổ chức đăng ký hoạt động tư vấn giám sát thi công các công trình điện, tùy theo trình độ năng lực chuyên môn, có thể đăng ký hoạt động cho một hoặc nhiều loại công trình điện...
Xem thêm
Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn

Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn

Thủ tục cấp giấy phép Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn tại địa phương được thực hiện theo quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ...
Xem thêm
Giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng công trình điện với quy mô cấp điện áp đến 35KV

Giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng công trình điện với quy mô cấp điện áp đến 35KV

Tổ chức đăng ký hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng điện, tuỳ theo trình độ năng lực chuyên môn, có thể đăng ký hoạt động trong một hoặc nhiều phạm vi chuyên môn ...
Xem thêm
Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn

Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn

Tổ chức, cá nhân hoạt động phân phối điện tại nông thôn phải đáp ứng điều kiện: Người trực tiếp vận hành sửa chữa điện phải được đào tạo chuyên ngành điện, có giấy chứng nhận do cơ sở dạy nghề cấp ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 16 lượt

Tổng số đã xem: 989300 lượt

090 574 6666