Các tổ chức muốn hoạt động về lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật về báo chí, các đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát thanh truyền hình...
Các tổ chức muốn hoạt động về lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật về báo chí, các đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát thanh truyền hình phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động. HSLAWS cung cấp dịch vụ tư vấn trình tự thủ tục cấp Giấy phép về thông tin, truyền thông, truyền hình, đại diện khách hàng thực hiện thủ tục xin cấp các loại giấy phép.
Giấy phép thu các chương trình truyền hình nước ngoài

Giấy phép thu các chương trình truyền hình nước ngoài

Hiện nay, các chương trình truyền hình của nước ngoài rất đặc sắc và mới lạ. Các đài truyền hình ở Việt Nam khi muốn thu các chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh đều phải có giấy phép.
Xem thêm
Giấy phép hoạt động truyền hình có trả tiền

Giấy phép hoạt động truyền hình có trả tiền

Truyền hình là một trong những công nghệ làm thay đổi thế giới hiện đại. Được phát triển từ những năm đầu của thế kỷ 20, truyền hình hiện nay thực sự là một trong những ngành kinh doanh có lợi nhuận cao bậc nhât.
Xem thêm
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp

Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử trên Internet của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ...
Xem thêm
Giấy phép mua tin kinh tế

Giấy phép mua tin kinh tế

Tin kinh tế là những con số về kinh tế. Việc cấp phép mua tin kinh tế do Nhà nước quy định một cách rất cụ thể trong các quy định của pháp luật. Trình tự thủ tục cụ thể như sau.
Xem thêm
Giấy phép tổ chức họp báo

Giấy phép tổ chức họp báo

Họp báo là hoạt động công bố thông tin về một sự kiện cho toàn thể công chúng biết. Việc tổ chức họp báo phải được một tổ chức thực hiện, được Nhà nước cấp phép hoạt động.
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 9 lượt

Tổng số đã xem: 673398 lượt

090 574 6666