Với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thị trường, các hoạt động đầu tư kinh doanh thương mại ngày càng phong phú đa dạng hơn. Để đảm bảo sự ổn định chính trị...
Với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thị trường, các hoạt động đầu tư kinh doanh thương mại ngày càng phong phú đa dạng hơn. Để đảm bảo sự ổn định chính trị, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và thuần phong mỹ tục, nhà nước quy định một số ngành nghề kinh doanh và hoạt động đầu tư phải đáp ứng những điều kiện nhất định mới được nhà nước cấp giấy phép hoạt động.
 
Với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, HSLAWS chuyên cung cấp các dịch vụ trọn gói liên quan đến việc xin cấp các loại giấy phép theo yêu cầu của khách hàng.
Cấp giấy phép đầu tư

Cấp giấy phép đầu tư

Nhà đầu tư khi bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư phải thực hiện xin phép đầu tư theo quy định của pháp luật.
Xem thêm
Giấy phép xây dựng tạm

Giấy phép xây dựng tạm

Giấy phép xây dựng tạm là giấy phép được cấp để xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo thời hạn thực hiện quy hoạch xây dựng.
Xem thêm
Gia hạn giấy phép xây dựng

Gia hạn giấy phép xây dựng

Gia hạn giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để kéo dài thời gian xây dựng, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.
Xem thêm
Cấp phép cho nhà thầu nước ngoài

Cấp phép cho nhà thầu nước ngoài

Thủ tục cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng.
Xem thêm
Cấp lại Giấy phép đầu tư

Cấp lại Giấy phép đầu tư

Việc cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án phải căn cứ vào các điều kiện và tiêu chí theo quy định của pháp luật.
Xem thêm
Thẩm định điều chỉnh Giấy phép đầu tư

Thẩm định điều chỉnh Giấy phép đầu tư

Thủ tục thẩm định điều chỉnh giấy phép đầu tư được quy định tại Nghị định số108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư ban hành ngày 22/09/2006.
Xem thêm
Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị

Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, giám sát thực hiện xây dựng theo giấy phép xây dựng.
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 14 lượt

Tổng số đã xem: 989324 lượt

090 574 6666