Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Khởi kiện Ly hôn

Khởi kiện Ly hôn
Thủ tục khởi kiện ly hôn theo quy định của pháp luật hiện hành.


 
 
 
 
Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự Việt Nam thì có hai thủ tục giải quyết ly hôn là thủ tục giải quyết việc dân sự (yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn) và thủ tục giải quyết vụ án dân sự (ly hôn đơn phương). Cụ thể như sau  
 
I. Thủ tục giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn:
 
 Thuận tình ly hôn là trường hợp giải quyết ly hôn theo yêu cầu của cả hai vợ chồng; vợ, chồng trong đó vợ chồng đồng thuận trong cả ba vấn đề: ly hôn, nuôi con chung và phân chia tài sản chung vợ chồng . Điều 312 Bộ luật Tố tụng dân sự có quy định nội dung chính của đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn gồm:
 
+ Ngày, tháng, năm viết đơn;
+ Tên tòa án có thẩm quyền giải quyết đơn;
+ Tên, địa chỉ của người yêu cầu;
+ Những vấn đề cụ thể yêu cầu tòa án giải quyết;
+ Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu tòa án giải quyết việc công nhận thuận tình ly hôn;
+ Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nếu có;
+ Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu;
+ Chữ ký (điểm chỉ) của đương sự.
 
II. Thủ tục giải quyết vụ án ly hôn:
 
Ly hôn đơn phương là trường hợp giải quyết thủ tục ly hôn theo yêu cầu của một bên vợ hoặc chồng. Điều 164 Bộ luật Tố tụng dân sự có quy định nội dung đơn xin ly hôn phải có các nội dung chính như sau:
 
+ Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
+ Tên tòa án nhận đơn khởi kiện;
+ Tên, địa chỉ của người khởi kiện;
+ Tên, địa chỉ của người có quyền và lợi ích được bảo vệ, nếu có;
+ Tên, địa chỉ của người bị kiện;
+ Tên, địa chỉ của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, nếu có;
+ Những vấn đề cụ thể yêu cầu tòa án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan;
+ Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có;
+ Tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp;
+ Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án;
+ Chữ ký (điểm chỉ) của nguyên đơn.
 
III. Giấy tờ cần nộp:
 
Kèm theo Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn hoặc Đơn xin ly hôn là các giấy tờ:
 
 
- Chứng minh nhân dân của vợ, chồng;
 
- Giấy khai sinh của con chung (bản sao có công chứng);
 
- Giấy tờ chứng nhận về quyền sở hữu tài sản (trong trường hợp vợ chồng có yêu cầu tòa án chia tài sản chung của vợ chồng).
 
IV. Trình tự, thủ tục giải quyết:
 
Sau khi nhận được Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn hoặc Đơn xin ly hôn, Tòa án phải xem xét những tài liệu, chứng cứ cần thiết, nếu xét thấy thuộc thẩm quyền của mình thì Tòa án sẽ thông báo cho đương sự biết để đương sự nộp tiền tạm ứng án phí.  

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, đương sự phải nộp tiền tạm ứng án phí là 200.000 (nếu không có tranh chấp về tài sản). Sau khi nộp tiền tạm ứng án phí, đương sự nộp lại biên lai thu tiền tạm ứng án phí cho Tòa án. Tòa án thụ lý việc dân sự hoặc vụ án dân sự kể từ khi nhận được biên lai này.
 
Tòa án giải quyết vụ án ly hôn trong thời hạn 04 tháng. Nếu vụ án có tính chất phức tạp thì có thể kéo dài thêm nhưng thời gian kéo dài thêm không quá 02 tháng. Đối với trường hợp giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, tòa án ra quyết định mở phiên họp xét đơn yêu cầu. Đối với trường hợp giải quyết ly hôn theo yêu cầu của một bên thì Tòa án sẽ ra một trong các quyết định sau: Quyết định tạm đình chỉ vụ án, Quyết định đình chỉ vụ án hoặc quyết định đưa vụ án ra xét xử.
 
Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng.
 
V. Căn cứ pháp lý:

 
Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ban hành ngày 19/6/2014
 
Nghị định 126/2014/NĐ - CP ngày 31/12/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.
 
Thông tư 02a/2015/TT - BTP ngày 23/02/2015 của Bộ Tư Pháp hướng dẫn thi hành một số điều của  nghị định số 126/2014/NĐ - CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hànhLuật Hôn Nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết: Khởi kiện Ly hôn

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   153L2F
 

Tin đã đăng