Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Di chúc miệng

Di chúc miệng
Di chúc miệng là một hình thức đặc biệt của di chúc, được lập trong trường hợp người có tài sản đang ở trong tình trạng bị cái chết đe dọa
 
Chúng ta biết rằng di chúc là sự thể hiện ý chí của một người nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.
 
Theo qui định và thông thường, di chúc phải được lập thành văn bản và phải thỏa một số điều kiện thì mới được xem là có giá trị pháp lý.
 
Tuy nhiên, trong trường hợp người có tài sản đang ở trong tình trạng tính mạng bị cái chết đe dọa do bệnh tật hoặc các nguyên nhân khác mà không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.
 
Theo qui định tại Bộ luật dân sự, di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người “lập” di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Và trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc “ghi chép” lại này phải được công chứng hoặc chứng thực.
 
Tuy nhiên, nếu sau ba tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị huỷ bỏ. Tức là xem như không/chưa có di chúc. Lúc này, nếu người có tài sản muốn cho tài sản của mình (sau khi chết) cho ai đó thì phải làm di chúc bằng văn bản.
 
Một điều cần lưu ý là người làm chứng cho việc lập di chúc miệng không được là người sẽ hưởng thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc; hoặc là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc hoặc chưa đủ 18 tuổi (chưa thành niên).
 
 
  

HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết: Di chúc miệng

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   DLJPQZ