Thủ tục khởi kiện đòi quyền thừa kế

Thủ tục khởi kiện đòi quyền thừa kế
Thừa kế theo di chúc là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người khác còn sống theo quyết định của người đó trước khi chết được thể hiện trong di chúc. Nội dung cơ bản của chế định thừa kế theo di chúc là chỉ định người thừa kế và phân định tài sản, quyền tài sản cho họ, giao cho họ nghĩa vụ tài sản.
 
Hiện nay, do loại tài sản và giá trị tài sản của cá nhân ngày càng đa dạng, phong phú nên vấn đề thừa kế theo di chúc cũng nảy sinh nhiều dạng tranh chấp phức tạp. Tranh chấp di sản thừa kế theo di chúc bao gồm tranh chấp buộc người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại, thanh toán các khoản chi từ di sản hoặc yêu cầu chia di sản thừa kế, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác. Một trong những phương thức giải quyết tranh chấp phân chia di sản thừa kế là khởi kiện ra Tòa án theo thủ tục tố tụng dân sự.
  
Theo quy định của pháp luật, thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác quyền thừa kế của người khác là mười năm kể từ thời điểm mở thừa kế. Đối với yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại, thời hiệu khởi kiện là ba năm kể từ thời điểm mở thừa kế.
 
Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của những người thừa kế, HSLAWS thực hiện tư vấn cho quý khách hàng một số vấn đề liên quan đến phân chia di sản và khởi kiện phân chia di sản thừa kế theo di chúc như sau:
- Tư vấn thời hiệu khởi kiện thừa kế theo di chúc;
- Tư vấn trình tự, thù tục khởi kiện;
- Tư vấn hồ sơ khởi kiện;
- Tư vấn giải thích nội dung di chúc;
- Tư vấn phân chia di sản thừa kế theo di chúc;
- Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến thừa kế và khởi kiện thừa kế.
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 
Các từ có liên quan đến bài viết: Thủ tục khởi kiện đòi quyền thừa kế

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   1FNBHM