Cơ quan thường trực của Quốc hội

Cơ quan thường trực của Quốc hội
 
Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội, gồm có:
- Chủ tịch quốc hội;
- Các phó chủ tịch;
- Các ủy viên.
 
Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban thường vụ Quốc hội được quy định trong Điều 91 Hiến pháp năm 1992 và cụ thể hóa như sau:
 
- Ủy ban thường vụ Quốc hội công bố và chủ trì việc bầu cử đại biểu Quốc hội; tổ chức việc chuẩn bị triệu tập và chủ trì các kì họp Quốc hội; giải thích hiến pháp, luật, pháp lệnh; ra pháp lệnh về những vấn đề được Quốc hội giao.
 
- Ủy ban thường vụ quốc hội giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; giám sát hoạt động của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đình chỉ thi hành các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và trình Quốc hội quyết định việc hủy bỏ các văn bản đó.
 
- Ủy ban thường vụ quốc hội chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội; hướng dẫn và bảo đảm điều kiện hoạt động của các đại biểu Quốc hội.
 
- Ủy ban thường vụ quốc hội giám sát và hướng dẫn hoạt động của hội đồng nhân dân; bãi bỏ các nghị quyết sai trái của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; giải tán hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong trường hợp hội đồng nhân dân đó là thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân.
 
- Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định tổng động viên cục bộ, ban bố tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương; thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội; tổ chức trưng cầu ý dân theo quyết định của Quốc hội.
 
Trong trường hợp Quốc hội không thể họp được, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định việc tuyên bố tình trạng chiến tranh khi nước nhà bị xâm lược và báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại kì họp gần nhất của Quốc hội.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website HSLAWS:

 

         - http://www.hslaw.vn/

         - http://www.thanhlapcongty.asia

         - http://www.luatsurieng.vn

         - http://www.tuvanphapluat.asia

         - http://www.luatsu.cc

 
 
 
 
 
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
 
Các từ có liên quan đến bài viết: Cơ quan thường trực của Quốc hội

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   07GLUM