Người tiến hành tố tụng


Chủ thể trong tố tụng dân sự là các cá nhân, tổ chức tham gia vào quan hệ pháp luật tố tụng dân sự, bao gồm: cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng. Trong đó:
 
Cơ quan tiến hành tố tụng dân sự là cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong việc giải quyết vụ việc dân sự, thi hành án dân sự hoặc kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự. Thành phần của các cơ quan tiến hành tố tụng gồm: Tòa án, Viện kiểm sát và cơ quan thi hành án.
 
Người tiến hành tố tụng dân sự là người thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong việc giải quyết vụ việc dân sự, thi hành án dân sự hoặc kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự. Thành phần những người tiến hành tố tụng gồm: Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án, Viện trưởng viện kiểm sát, kiểm sát viên, thủ trưởng cơ quan thi hành án và chấp hành viên.
 
Người tham gia tố tụng dân sự là người tham gia vào việc giải quyết vụ việc dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình hay của người khác hoặc hỗ trợ tòa án trong việc giải quyết vụ việc dân sự. Những người tham gia tố tụng gồm: Đương sự, ngưởi đại diện của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pahps của đương sự, người làm chứng, người giám định, người phiên dịch và người định giá tài sản.
 
Xác định địa vị pháp lý của các chủ thể tham gia tố tụng thực chất là xác định quyền hạn, nhiệm vụ của chủ thể tham gia tố tụng, qua đó có thể kiểm soát hoạt động tố tụng của họ trong quá trình giải quyết vụ án theo trình tự, thủ tục luật định. Tùy theo mục đích, vai trò tham gia tố tụng dân sự của các chủ thể này mà pháp luật quy định các quyền và nghĩa vụ pháp lý nhất định.
 
Để đảm bảo việc giải quyết nhanh chóng, đúng đắn các vụ việc dân sự, vụ án dân sự và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan đến vụ việc dân sự, Nhà nước quy định điều kiện các chủ thể quan hệ pháp luật tố tụng dân sự. Do vậy, việc xác định đúng các chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giải quyết vụ án dân sự và thi hành án dân sự
 

  
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 
 
Từ khóa liên quan: Xác định địa vị pháp lý, Quyền và nghĩa vụ mỗi bênNgười tiến hành tố tụngNgười tham gia tố tụngXác định quyền hạn, nhiệm vụCác quyền và nghĩa vụ pháp lýTham gia các quan hệ pháp luậtxac dinh dia vi phap lyquyen va nghia vu moi bennguoi tien hanh to tungnguoi tham gia to tungxac dinh quyen han, nhiem vucac quyen va nghia vu phap lytham gia cac quan he phap luat


Các từ có liên quan đến bài viết: Người tiến hành tố tụng

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   S2EDWZ