luật sư riêng

Mẫu đơn Khiếu nại

Mẫu đơn Khiếu nại
 
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI – HSLAWS cung cấp cho Quý khách hàng mẫu Đơn khiếu nại như sau: (Lưu ý: Đơn này chỉ mang tính chất tham khảo).

 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             ----------------------------
                                                                                                     ....... ngày ....... tháng ....... năm ........

 
         ĐƠN KHIẾU NẠI

 
Kính gửi: (1)......................................................................................................................
Họ và tên: (2)....................................................................................................................
Địa chỉ: ............................................................................................................................
Khiếu nại: (3)....................................................................................................................
Nội dung khiếu nại: (4).......................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Tài liệu chứng cứ kèm theo: (nếu có)

                                                                                                        Người khiếu nại
 
                                                                                                          (Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.
 
(2) Họ tên của người khiếu nại:
- Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.
- Nếu là người được uỷ quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.
 
(3) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?
 
(4) Nội dung khiếu nại:
- Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;
- Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có)

 
 
 
 Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
  Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
 

 

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   XYEXBY
 

Tin đã đăng