Phân loại dự án đầu tư

Phân loại dự án đầu tư
 
“Dự án đầu tư” là một tập hợp những đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những cơ sở vật chất nhất định, nhằm đạt được sự tăng trưởng về số lượng ...
 
      “Dự án đầu tư” là một tập hợp những đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những cơ sở vật chất nhất định, nhằm đạt được sự tăng trưởng về số lượng hoặc duy trì, cải tiến, nâng cao chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ trong khoảng thời gian xác định( Chỉ bao gồm hoạt động đầu tư trực tiếp).
 
      Có nhiều cách phân loại dự án đầu tư:
 
- Phân loại dự án đầu tư theo chủ đầu tư:
 
+ Dự án đầu tư với chủ đầu tư là Nhà nước:
 
+ Dự án đầu tư với chủ đầu tư là thành phần kinh tế khác (doanh nghiệp, tư nhân, nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam)
 
- Phân loại dự án đầu tư theo nguồn vốn:
 
+ Đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước.
 
+ Đầu tư từ vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh,
 
+ Đầu tư vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước,
 
+ Đầu tư tư các nguồn vốn khác: vốn tự huy động, liên doanh, đầu tư trực tiếp của nước ngoài
 
- Phân loại dự án đầu tư theo gốc độ tái sản xuất tài sản cố định:
 
+ Đầu tư xây dựng mới,
 
+ Đầu tư xây dựng mở rộng,
 
+ Đầu tư cho xây dựng để cải tạo, nâng cấp,
 
+ Đầu tư xây dựng lại (khi công trình hết niên hạn sử dụng)
 
Ngoài ra có nhiều cách phân loại khác như: phân loại theo thời gian, theo ngành, theo vùng kinh tế, theo loại công trình, bao gồm: đầu tư ngắn hạn, đầu tư dài hạn, đầu tư cho ngành công nghiệp, đầu tư cho ngành nông nghiệp, đầu cho cho vùng xâu vùng xa, đầu tư cho công trình dân dụng, đầu tư cho công trình công nghiệp, cơ sở hạ tầng,.
 

Văn phòng luật sư Nam Hà Nội với đội ngũ luật sư và chuyên viên hàng đầu trong ngành luật hiện nay đã tư vấn cho hàng trăm doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến sản xuất như :
 
- Tư vấn chi phí đầu tư nguyên vật liệu
 
- Tư vấn chi phí nhân công, máy móc, công nghệ
 
- Tư vấn khảo sát thị trường tiêu dùng trước khi đưa sản phẩm ra thị trường
 
- Các hoạt động tư vấn khác liên quan đến đầu tư sản xuất
 
Ngoài ra các yếu tố khác như chi phí vận chuyển, những nhóm yếu tố rủi ro mà chủ yếu từ thị trường trái phiếu cũng được HSLAWS tư vấn cụ thể và chi tiết để các chủ doanh nghiệp cân nhắc trước khi đầu tư sản xuất.
 
Hãy đến với chúng tôi, những chuyên gia tài chính doanh nghiệp hàng đầu tại HSLAWS để có những giải pháp đầu tư hiệu quả.
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
   Điện thoại: 043 724 6666; Di động: 090  574 6666 
Các từ có liên quan đến bài viết: Phân loại dự án đầu tư

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   CISB85