Xác lập quan hệ nuôi con nuôi, cha mẹ nuôi, con nuôi

Pháp luật về đăng ký nuôi con nuôi có những quy định cụ thể về xác lập quan hệ giữa cha mẹ và con, giữa người nhận nuôi và người được nhận làm con nuôi để đảm bảo cho người được nhận nuôi được chăm sóc, giáo dục phù hợp với đạo đức xã hội. Việc xác lập quan hệ nuôi con nuôi làm phát sinh quyền và nghĩa vụ pháp lý của cha mẹ và con. Theo đó, cha mẹ nuôi có nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm sóc để con nuôi được phát triển trong môi trường gia đình.
 
Khoản 1 Điều 67 Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 quy định “Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha mẹ và con giữa người nhận nuôi và người được nhận làm con nuôi, đảm bảo cho người được nhận làm con nuôi được chăm nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục phù hợp với đạo đức xã hội” …
 
Theo đó, việc chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi cũng được quy định tại Điều 77 Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam trong các trường hợp sau:
- “Cha mẹ nuôi và con nuôi tự nguyện chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi;
- Con nuôi bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha, mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha, mẹ nuôi hoặc có hành vi phá tán tài sản của cha, mẹ nuôi”…
 
Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam xác định: Kể từ thời điểm xác lập quan hệ nuôi con nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có các quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con mà không phân biệt con nuôi hay con đẻ. Chính vì vậy, vấn đề cấp dưỡng chăm sóc bố mẹ của con nuôi được xác định như sau: “ Con đã thành niên không sống chung với cha mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cha mẹ không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình”. (Điều 57 Luật Hôn nhân gia đình 2000)
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 
Các từ có liên quan đến bài viết: Xác lập quan hệ nuôi con nuôi, cha mẹ nuôi, con nuôi

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   VO8GCK