luật sư riêng

Thủ tục hành chính Nhà - Đất

Thủ tục hành chính Nhà - Đất

Thủ tục hành chính nhà đất là một trong những dịch vụ hàng đầu HSLAWS cung cấp cho khách hàng. Với đội ngũ luật sư có trình độ chuyên sâu trong lĩnh vực đất đai, làm việc uy tín và...
Thủ tục hành chính nhà đất là một trong những dịch vụ hàng đầu HSLAWS cung cấp cho khách hàng. Với đội ngũ luật sư có trình độ chuyên sâu trong lĩnh vực đất đai, làm việc uy tín và chuyên nghiệp, yêu cầu của khách hàng luôn được đáp ứng tốt nhất với mức chi phí thấp nhất.
 
Các dịch vụ cơ bản:
            
                            1. Tư vấn Pháp luật Đất đai;
                            2. Dịch vụ đất đai đối với doanh nghiệp;
                            3. Dịch vụ đất đai đối với cá nhân - hộ gia đình;
                            4. Thủ tục hành chính nhà - đất;
                            5. Thuế, phí, lệ phí trước bạ nhà - đất;
                            6. Tranh chấp đất đai, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai;
Thủ tục xác nhận thay đổi cho trường hợp đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký, xóa đăng ký thế chấp, sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp bằng nhà ở hình thành trong tương lai. Thủ tục xác nhận thay đổi cho trường hợp đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký, xóa đăng ký thế chấp, sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp bằng nhà ở hình thành trong tương lai.Thủ tục xác nhận thay đổi cho trường hợp đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký, xóa đăng ký thế chấp, sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp bằng nhà ở hình thành trong tương lai. >> Chi tiết
Thủ tục cấp giấy phép khảo sát khoáng sản Thủ tục cấp giấy phép khảo sát khoáng sản
Theo quy định tại Điều 47 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12. Hồ sơ xin cấp giấy phép Thăm dò khoáng sản bao gồm.
>> Chi tiết
Chỉ giới Đường đỏ Chỉ giới Đường đỏ
Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất để xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông, công trình kỹ thuật hạ tầng.
 
>> Chi tiết
Xác minh nguồn gốc Đất, Hồ sơ Kỹ thuật thửa Đất Xác minh nguồn gốc Đất, Hồ sơ Kỹ thuật thửa Đất
Đối với những trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ giao đất, triển khai xác minh nguồn gốc sử dụng đất và thời điểm bắt đầu sử dụng làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử đất.
 
                        
>> Chi tiết
Thủ tục Xác minh Quy hoạch Thủ tục Xác minh Quy hoạch
Quy trình cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng cấp tỉnh ...
 
  
>> Chi tiết
Thu hồi Đất, Bồi thường Giải phóng mặt bằng, Tái định cư Thu hồi Đất, Bồi thường Giải phóng mặt bằng, Tái định cư
Đối với trường hợp đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.
 
  
>> Chi tiết
Thủ tục Phê duyệt Dự án về Đất đai Thủ tục Phê duyệt Dự án về Đất đai
Nghị quyết của Chính phủ số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong Đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp.
  
>> Chi tiết
Đăng ký biến động Nhà - Đất Đăng ký biến động Nhà - Đất
Đăng ký quyền sử dụng đất là nghĩa vụ và trách nhiệm của từng chủ sử dụng và cơ quan Nhà nước làm nhiệm vụ quản lý đất đai. Đăng ký quyền sử dụng đất gồm 2 giai đoạn: Đăng ký ban đầu và Đăng ký biến động đất đai.
>> Chi tiết
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Đất, Quyền sử hữu Nhà Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Đất, Quyền sử hữu Nhà
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân, tổ chức, hộ gia đình hồ sơ bao gồm.
 
>> Chi tiết
Thủ tục tách sổ đỏ và đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người đi mua Thủ tục tách sổ đỏ và đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người đi mua
Văn phòng luật sư Nam Hà Nội đã cung cấp dịch vụ Thực hiện thủ tục tách sổ đỏ cho hàng ngàn lượt khách hàng với chất lượng và uy tín luôn được đảm bảo.

>> Chi tiết
Trình tự thủ tục đấu giá bất động sản Trình tự thủ tục đấu giá bất động sản
Trung tâm tư vấn pháp luật và dịch vụ nhà đất - HSLAWS chuyên tư vấn thủ tục đấu giá bất động sản, với đội ngũ luật sư có trình độ chuyên sâu, khách hàng luôn được hưởng những dịch vụ hoàn hảo nhất.
>> Chi tiết