luật sư riêng

Thuế, phí, lệ phí trước bạ Nhà - Đất

Thuế, phí, lệ phí trước bạ Nhà - Đất

HSLAWS là chuyên gia hàng đầu về tư vấn Pháp luật Đất đai tại Việt Nam, với các dịch vụ: Kê khai thuế, phí, lệ phí trước bạ, công chứng, hoàn thiện hồ sơ mua bán Nhà - Đất,  lập hồ sơ cấp sổ đỏ,...
HSLAWS là chuyên gia hàng đầu về tư vấn Pháp luật Đất đai tại Việt Nam, với các dịch vụ: Kê khai thuế, phí, lệ phí trước bạ, công chứng, hoàn thiện hồ sơ mua bán Nhà - Đất,  lập hồ sơ cấp sổ đỏ, các dịch vụ đo đạc, cung cấp thông tin biến động, Mua bán Đất đai, Chuyển nhượng, Chuyển đổi mục đích sử dụng Đất, Thừa kế đất, di chúc di sản là Đất và Nhà, tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai, sang tên sổ đỏ.
 
Các dịch vụ cơ bản:
 
                            1. Tư vấn pháp luật đất đai;
                            2. Dịch vụ tư vấn đất đai đối với doanh nghiệp;
                            3. Dịch vụ tư vấn đất đai đối với cá nhân - hộ gia đình;
                            4. Thủ tục hành chính Nhà - Đất;
                            5. Thuế, phí, lệ phí trước bạ Nhà - Đất;
                            6. Tư vấn, giải quyết tranh chấp đất đai.

Lệ phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Lệ phí thẩm định cấp quyền sử dụng đấtTheo quyết định số 47/2014/QĐ - UBND về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau: >> Chi tiết
Lệ phí địa chính Lệ phí địa chính
Theo quy định số: 60/2014/QĐ-UBND về việc thu lệ phí địa chính trên địa bàn  thành phố Hà Nội như sau:
>> Chi tiết
Thuế khai thác khoáng sản Thuế khai thác khoáng sản
Khai thác khoáng sản là hoạt động nhằm thu hồi khoáng sản. Nhà nước bảo đảm khoáng sản được bảo vệ, sử dụng, khai thác một cách hợp lý. Kế thừa và phát huy các quy định hiện hành của pháp luật về thuế tài nguyên, nhà nước đã ban hành Luật thuế tài nguyên.
>> Chi tiết
Thuế chuyển đổi mục đích sử dụng Đất Thuế chuyển đổi mục đích sử dụng Đất
  Hiện nay, Nghị định của Chính phủ số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định về thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất như sau.
>> Chi tiết
Thuế sử dụng Đất Thuế sử dụng Đất
Diện tích tính thuế sử dụng đất là toàn bộ diện tích thuộc khuôn viên đất ở của hộ nộp thuế bao gồm: Diện tích mặt đất xây dựng nhà ở và các công trình phụ, diện tích đường đi lại.
>> Chi tiết
Lệ phí trước bạ Nhà - Đất Lệ phí trước bạ Nhà - Đất
Ngày 31 tháng 8 năm 2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 124/2011/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ, các quy định cụ thể về lệ phí trước bạ nhà đất như sau.
>> Chi tiết
Thuế thu nhập cá nhân đối với Bất động sản Thuế thu nhập cá nhân đối với Bất động sản
Theo thông tư số 111//2013/TT – BTC, người nộp thuế được tự xác định mức thuế suất áp dụng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin kê khai.
>> Chi tiết