⧆ Thủ tục hành chính nhà đất là một trong những dịch vụ hàng đầu HSLAWS cung cấp cho khách hàng. Với đội ngũ luật sư có trình độ chuyên sâu trong lĩnh vực đất đai, làm việc uy tín và...

⧆ Thủ tục hành chính nhà đất là một trong những dịch vụ hàng đầu HSLAWS cung cấp cho khách hàng. Với đội ngũ luật sư có trình độ chuyên sâu trong lĩnh vực đất đai, làm việc uy tín và chuyên nghiệp, yêu cầu của khách hàng luôn được đáp ứng tốt nhất với mức chi phí thấp nhất.
 
Các dịch vụ cơ bản:
            
Thủ tục xác nhận thay đổi cho trường hợp đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký, xóa đăng ký thế chấp, sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp bằng nhà ở hình

Thủ tục xác nhận thay đổi cho trường hợp đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký, xóa đăng ký thế chấp, sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp bằng nhà ở hình

Thủ tục xác nhận thay đổi cho trường hợp đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký, xóa đăng ký thế chấp, sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp bằng nhà ở hình thành trong tương lai.
Xem thêm
Thủ tục cấp giấy phép khảo sát khoáng sản

Thủ tục cấp giấy phép khảo sát khoáng sản

Theo quy định tại Điều 47 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12. Hồ sơ xin cấp giấy phép Thăm dò khoáng sản bao gồm.
Xem thêm
Chỉ giới Đường đỏ

Chỉ giới Đường đỏ

Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất để xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông, công trình kỹ thuật hạ tầng.
Xem thêm
Xác minh nguồn gốc Đất, Hồ sơ Kỹ thuật thửa Đất

Xác minh nguồn gốc Đất, Hồ sơ Kỹ thuật thửa Đất

Đối với những trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ giao đất, triển khai xác minh nguồn gốc sử dụng đất và thời điểm bắt đầu sử dụng làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử đất.
Xem thêm
Thủ tục Xác minh Quy hoạch

Thủ tục Xác minh Quy hoạch

Quy trình cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng cấp tỉnh ...
Xem thêm
Thu hồi Đất, Bồi thường Giải phóng mặt bằng, Tái định cư

Thu hồi Đất, Bồi thường Giải phóng mặt bằng, Tái định cư

Đối với trường hợp đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.
Xem thêm
Thủ tục Phê duyệt Dự án về Đất đai

Thủ tục Phê duyệt Dự án về Đất đai

Nghị quyết của Chính phủ số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong Đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp.
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 6 lượt

Tổng số đã xem: 673253 lượt

090 574 6666