HSLAWS là chuyên gia hàng đầu về tư vấn Pháp luật Đất đai tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp đến quý khách hàng dịch vụ: tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai, tư vấn giải quyết tranh chấp tài sản...

HSLAWS là chuyên gia hàng đầu về tư vấn Pháp luật Đất đai tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp đến quý khách hàng dịch vụ: tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai, tư vấn giải quyết tranh chấp tài sản liên quan đất đai, kê khai thuế, phí, lệ phí trước bạ, công chứng, hoàn thiện hồ sơ mua bán Nhà - Đất, lập hồ sơ cấp sổ đỏ, các dịch vụ đo đạc, cung cấp thông tin biến động, Mua bán Đất đai, Chuyển nhượng, Chuyển đổi mục đích sử dụng Đất, Thừa kế đất, di chúc di sản là Đất và Nhà...
 
Các dịch vụ cơ bản:
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện.
Xem thêm
Thời hiệu Khởi kiện và Giải quyết tranh chấp Đất đai

Thời hiệu Khởi kiện và Giải quyết tranh chấp Đất đai

Điều 159 Bộ luật tố tụng Dân sự quy định thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện yêu cầu tòa giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm...
Xem thêm
Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Theo quy định của pháp luật về đất đai được thể hiện tại Luật Đất đai năm 2013Nghị định của Chính phủ số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013, thẩm giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện theo quy trình như sau:
Xem thêm
Các dạng tranh chấp đất đai hiện nay

Các dạng tranh chấp đất đai hiện nay

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. Tranh chấp đất đai có thể được chia làm hai loại lớn, đó là các tranh chấp mà trong đó cần xác định ai là người có quyền sử dụng hợp pháp đất đang tranh chấp và tranh chấp đất đai trong đó người sử dụng đất đã sử dụng đất hợp pháp, tranh chấp chỉ phát sinh trong quá trình người đó thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
Xem thêm
Các trường hợp không được cấp sổ đỏ

Các trường hợp không được cấp sổ đỏ

Nghị định của Chính phủ số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013. Trong đó, nghị định quy định về các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Xem thêm
Hướng giải quyết tranh chấp đất đai

Hướng giải quyết tranh chấp đất đai

Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014. Đạo luật này thay thế Luật Đất đai năm 2003 và có nhiều sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Một trong những sửa đổi, bổ sung của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành thể hiện trong nội dung các quy định về giải quyết tranh chấp đất đai.
Xem thêm
Khởi kiện tranh chấp Đất đai

Khởi kiện tranh chấp Đất đai

HSLAWS trợ giúp pháp lý cho các cá nhân, tổ chức giải quyết những tranh chấp, vướng mắc pháp lý về đất đai, nhà ở, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh tiến triển nhanh chóng và hiệu quả.
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 837614 lượt

090 574 6666