HSLAWS là chuyên gia hàng đầu về tư vấn pháp luật đất đai, Mua bán Đất đai, chuyển nhượng , chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai sang tên, cấp sổ đỏ

HSLAWS là chuyên gia hàng đầu về tư vấn pháp luật đất đai, Mua bán Đất đai, chuyển nhượng , chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai sang tên, cấp sổ đỏ. Kê khai di sản thừa kế là Nhà - Đất, Công chứng Ủy quyền Chiếm hữu, sử dụng, Định đoạt.
Các trường hợp Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất

Các trường hợp Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất

Các trường hợp Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất
Xem thêm
Cung cấp biểu mẫu trong giao dịch Nhà - Đất

Cung cấp biểu mẫu trong giao dịch Nhà - Đất

HSLAWS là lựa chọn tốt nhất của khách hàng trong việc thực hiện những giao dịch nhà – đất. Chúng tôi mang đến dịch vụ Cung cấp biểu mẫu trong giao dịch Nhà – đất, tư vấn lập Hợp đồng...
Xem thêm
Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Với doanh nghiệp, hay cá nhân thì bất động sản vẫn luôn là tài sản có giá trị lớn và nhanh chóng khẳng định quyền sở hữu được pháp luật bảo vệ được quan tâm hàng đầu...
Xem thêm
Cầm cố, thế chấp Quyền sử dụng Đất, Quyền sở hữu Nhà

Cầm cố, thế chấp Quyền sử dụng Đất, Quyền sở hữu Nhà

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở,Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình trên đất. Quyết định công nhận sở hữu nhà Giấy phép mua bán...
Xem thêm
Tìm hiểu về Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

Tìm hiểu về Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

Ở Việt Nam, Nhà nước là chủ sở hữu duy nhất đối với đất đai nhưng không trực tiếp khai thác, sử dụng đất mà trao quyền sử dụng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân...
Xem thêm
Thực trạng quy định pháp luật về GCNQSDĐ

Thực trạng quy định pháp luật về GCNQSDĐ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là căn cứ pháp lý quan trọng thể hiện sự ghi nhận của nhà nước về quyền của người sử dụng đất.
Xem thêm
Bồi thường tái định cư với đất chưa có GCN Quyền sử dụng đất

Bồi thường tái định cư với đất chưa có GCN Quyền sử dụng đất

Nhà nước thu hồi đất của người sử dụng đất mà người bị thu hồi đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 15 lượt

Tổng số đã xem: 989271 lượt

090 574 6666