luật sư riêng

Khởi kiện dân sự về Hôn nhân và Gia đình

Khởi kiện dân sự về Hôn nhân và Gia đình
 
Khởi kiện dân sự về hôn nhân và gia đình là tất cả những hoạt động trong quá trình tố tụng về Hôn nhân gia đình bao gồm: Khởi kiện Ly hôn, Phân chia tài sản vợ - chồng, ...
Khởi kiện dân sự về hôn nhân gia đình là những hoạt động trong quá trình tố tụng về Hôn nhân gia đình bao gồm: Khởi kiện Ly hôn, Phân chia tài sản vợ - chồng, Chia di sản thừa kế hoặc các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình như: Yêu cầu xác định cha mẹ cho con, Yêu cầu xác định con cho cha mẹ, Yêu cầu tuyên bố một người đã chết, mất tích … và các Yêu cầu khởi kiện khác có yếu tố Hôn nhân gia đình.
 

Xử lý hình sự các hành vi xâm phạm quan hệ Hôn nhân & Gia đình Xử lý hình sự các hành vi xâm phạm quan hệ Hôn nhân & Gia đình
 
 
Xử lý hình sự các hành vi xâm phạm quan hệ hôn nhân và gia đình theo quy định của pháp luật hiện hành.
>> Chi tiết
Khởi kiện khác có yếu tố Hôn nhân & Gia đình Khởi kiện khác có yếu tố Hôn nhân & Gia đình
 
Khởi kiện khác có yếu tố Hôn nhân và Gia đinh
>> Chi tiết
Khởi kiện Ly hôn có yếu tố nước ngoài Khởi kiện Ly hôn có yếu tố nước ngoài
 
Quy định của pháp luật về khởi kiện ly hôn có yếu tố nước ngoài.
>> Chi tiết
Khởi kiện tuyên bố mất tích, tuyên bố đã chết Khởi kiện tuyên bố mất tích, tuyên bố đã chết
 
Thủ tục khởi kiện tuyên bố mất tích, tuyên bố đã chết theo quy định của pháp luật hiện hành.
>> Chi tiết
Khởi kiện về việc công nhận Quyền làm cha, làm mẹ cho con Khởi kiện về việc công nhận Quyền làm cha, làm mẹ cho con
Thủ tục khởi kiện về việc công nhận Quyền làm cha, làm mẹ cho con.
>> Chi tiết
Khởi kiện phân chia di sản thừa kế Khởi kiện phân chia di sản thừa kế
Thủ tục khởi kiện phân chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.
>> Chi tiết
Khởi kiện phân chia tài sản Vợ, Chồng Khởi kiện phân chia tài sản Vợ, Chồng
Khởi kiện phân chia tài sản Vợ, Chồng theo quy định của pháp luật hiện hành.
>> Chi tiết
Khởi kiện Ly hôn Khởi kiện Ly hôn
Thủ tục khởi kiện ly hôn theo quy định của pháp luật hiện hành.
>> Chi tiết