luật sư riêng

Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Nhận nuôi con nuôi

Nhận nuôi con nuôi
 
Tại Khoản 3 Điều 8 Luật nuôi con nuôi quy định :" Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng" 
Nhận nuôi con nuôi là một trong những dịch vụ trợ giúp pháp lý của HSLAWS nhằm mang đến cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, không may mắn có một mái ấm gia đình, có cuộc sống ấm no hạnh phúc. HSLAWS tư vấn thủ tục nhận nuôi con nuôi, hồ sơ nhận nuôi con nuôi, đại diện khách hàng thực hiện thủ tục hành chính
Trang: