❉ Khởi kiện dân sự về hôn nhân và gia đình là tất cả những hoạt động trong quá trình tố tụng về Hôn nhân gia đình bao gồm: Khởi kiện Ly hôn, Phân chia tài sản vợ - chồng, ...
❉ Khởi kiện dân sự về hôn nhân gia đình là những hoạt động trong quá trình tố tụng về Hôn nhân gia đình bao gồm: Khởi kiện Ly hôn, Phân chia tài sản vợ - chồng, Chia di sản thừa kế hoặc các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình như: Yêu cầu xác định cha mẹ cho con, Yêu cầu xác định con cho cha mẹ, Yêu cầu tuyên bố một người đã chết, mất tích … và các Yêu cầu khởi kiện khác có yếu tố Hôn nhân gia đình.
Xử lý hình sự các hành vi xâm phạm quan hệ Hôn nhân & Gia đình

Xử lý hình sự các hành vi xâm phạm quan hệ Hôn nhân & Gia đình

Xử lý hình sự các hành vi xâm phạm quan hệ hôn nhân và gia đình theo quy định của pháp luật hiện hành.
Xem thêm
Khởi kiện khác có yếu tố Hôn nhân & Gia đình

Khởi kiện khác có yếu tố Hôn nhân & Gia đình

Khởi kiện khác có yếu tố Hôn nhân và Gia đinh
Xem thêm
Khởi kiện Ly hôn có yếu tố nước ngoài

Khởi kiện Ly hôn có yếu tố nước ngoài

Quy định của pháp luật về khởi kiện ly hôn có yếu tố nước ngoài.
Xem thêm
Khởi kiện tuyên bố mất tích, tuyên bố đã chết

Khởi kiện tuyên bố mất tích, tuyên bố đã chết

Thủ tục khởi kiện tuyên bố mất tích, tuyên bố đã chết theo quy định của pháp luật hiện hành.
Xem thêm
Khởi kiện về việc công nhận Quyền làm cha, làm mẹ cho con

Khởi kiện về việc công nhận Quyền làm cha, làm mẹ cho con

Thủ tục khởi kiện về việc công nhận Quyền làm cha, làm mẹ cho con.
Xem thêm
Khởi kiện phân chia di sản thừa kế

Khởi kiện phân chia di sản thừa kế

Thủ tục khởi kiện phân chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.
Xem thêm
Khởi kiện phân chia tài sản Vợ, Chồng

Khởi kiện phân chia tài sản Vợ, Chồng

Khởi kiện phân chia tài sản Vợ, Chồng theo quy định của pháp luật hiện hành.
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 837245 lượt

090 574 6666