❒ Trong khoảng 10 năm trở lại đây, Việt Nam đang từng bước thực hiện cải cách Thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể ...
 
❒ Mặc dù Việt Nam đang từng bước thực hiện cải cách Thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực để hạn chế thời chi phí cho người dân, nhưng nhiều thủ tục vẫn còn rườm rà, người dân gặp nhiều khó khăn giải quyết công việc. Trong đó, Thủ tục hành chính về Hôn nhân gia đình người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Thời gian vừa qua, Văn phòng luật sư Nam Hà Nôi nhận được rất nhiều yêu cầu của Khách hàng về việc Tư vấn các Thủ tục hành chính về Hôn nhân gia đình. Một số thủ tục mà HSLAWS thường xuyên tư vấn cho Khách hàng là:
 
 
 
 
 
Thủ tục Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

Thủ tục Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

Thủ tục cấp lại bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch theo quy định của pháp luật hiện hành
Xem thêm
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài

Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài đã có thời gian cư trú ở trong nước theo quy định của pháp luật hiện hành.
Xem thêm
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam ở trong nước

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam ở trong nước

Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đối với công dân Việt Nam đang cư trú trong nước theo quy định của pháp luật hiện hành.
Xem thêm
Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký khai tử theo quy định của pháp luật hiện hành.
Xem thêm
Thủ tục Đăng ký lại việc tử

Thủ tục Đăng ký lại việc tử

Thủ tục đăng ký lại việc tử theo quy định của pháp luật hiện hành.
Xem thêm
Thủ tục Đăng ký lại việc kết hôn

Thủ tục Đăng ký lại việc kết hôn

Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn theo quy định của pháp luật hiện hành.
Xem thêm
Thủ tục Đăng ký lại việc sinh

Thủ tục Đăng ký lại việc sinh

Thủ tục đăng ký lại việc sinh theo quy định của pháp luật hiện hành.
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 15 lượt

Tổng số đã xem: 932326 lượt

090 574 6666