luật sư riêng

Bảo hiểm chung cư

Bảo hiểm chung cư Bảo hiểm chung cư nhằm mục đích bồi thường tổn thất về tài chính trong trường hợp xảy ra thương vong, thương tích, phá hoại hoặc thiệt hại phát sinh trong việc quản lý, do đó làm giảm nguy cơ rủi ro mà các cơ quan quản lý và chủ sở hữu phải gánh chịu.
 
 
 
Thông thường, các chủ sở hữu chỉ mua bảo hiểm cho các căn hộ và tài sản cá nhân của mình trong tòa nhà chung cư. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị quản lý nên mua các khoản bảo hiểm cho khu vực công cộng và trang thiết bị chung (chẳng hạn như thang máy, cầu thang bộ, hệ thống PCCC, …vv) để đề phòng các rủi ro có thể xảy ra. Theo đó, các công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm bồi thường phù hợp với các tổn thất.
 
- Những điểm cần lưu ý đối với chính sách bảo hiểm
 
Khi áp dụng chính sách bảo hiểm, Công ty quản lý và Ban quản trị nên chú ý phạm vi bảo hiểm, điều khoản và điều kiện của chính sách cũng như lựa chọn các công ty bảo hiểm có uy tín. Để đạt được hiệu quả cao nhất và đảm bảo an toàn với phí bảo hiểm hợp lý nhất, cần so sánh các bảng báo giá của các công ty bảo hiểm trước khi tiến hành áp dụng bất kỳ chính sách bảo hiểm nào.
Nếu công ty quản lý bất động sản tiến hành mua bảo hiểm, Ban quản trị và công ty quản lý nên cùng nhau thảo luận và quyết định sẽ áp dụng chính sách nào. Ban quản trị của chung cư cũng có thể mua các chính sách bảo hiểm rủi ro cho bên thứ ba dưới tên của Ban quản trị đó.
Ngoài ra, thông tin cung cấp cho công ty bảo hiểm phải chính xác. Nếu không, hợp đồng bảo hiểm sẽ không có hiệu lực và các công ty bảo hiểm đó sẽ không chịu chi trả tiền bồi thường.
 
- Mức bảo hiểm và số tiền bảo hiểm
 
Mức bảo hiểm và số tiền bảo hiểm phù hợp cụ thể như sau:
 
+ Bảo hiểm rủi ro cho tài sản – số tiền phải đáp ứng được các chi phí sửa chữa các khu vực công cộng hoặc thay thế các tài sản chung trong tòa nhà.
 
+ Bảo hiểm rủi ro cho bên thứ ba – số tiền bảo hiểm thường được xác định dựa trên mức bồi thường cao nhất phải trả cho một vụ tai nạn. Nói chung, các chung cư lớn hoặc chung cư có mật độ người qua lại cao đòi hỏi khoản tiền bảo hiểm cao hơn.
 
+ Bảo hiểm bồi thường cho người lao động – số tiền bảo hiểm thường được xác định dựa trên tổng thu nhập hàng năm của tất cả các nhân viên, bao gồm tiền lương, lương tháng 13, tiền thưởng, phụ cấp, thưởng bằng tiền mặt,...
 
Hàng năm, Ban quản trị và Công ty quản lý nên xem xét lại số tiền cho các loại bảo hiểm khác nhau của chung cư. Ban quản trị và công ty quản lý cũng cần chuẩn bị sẵn sàng khi có các đoàn kiểm tra và các bên liên quan về các chính sách bảo hiểm và chuẩn bị sẵn hóa đơn bảo hiểm gần đây nhất. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, phải thông báo ngay cho công ty bảo hiểm theo các quy định trong hợp đồng. Nếu không thực hiện việc mua bảo hiểm chung cư, chủ sở hữu sẽ phải tự chi trả cho các khoản thiệt hại phát sinh. Điều này cũng dẫn đến sự chậm trễ trong công tác sửa chữa, bảo trì và gây ra tranh chấp giữa các chủ sở hữu. Hơn nữa, hậu quả để lại còn gây nên rủi ro lớn hơn.Chính vì thế, các chủ đầu tư, chủ sở hữu căn hộ, đơn vị quản lý cần nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của từng loại bảo hiểm để áp dụng phù hợp cho từng loại hình chung cư để an tâm hơn về tài sản của mình.
 
- Quy định pháp luật đối với bảo hiểm chung cư
 
Theo quy định tại nghị định 130/2006/NĐ-CP ngày 8/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thì chung cư, nhà ở tập thể bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ.Ngoài ra, mỗi địa phương có thể ban hành văn bản quy định về bảo hiểm chung cư. Ví dụ đối với thành phố Hà Nội: căn cứ Điều 7 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 01/2013/QĐ-UBND ngày 4-1-2013 của UBND thành phố Hà Nội, quy định về bảo hiểm nhà chung cư. Theo đó:
 
“1. Nhà chung cư cao từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000m3 trở lên phải tham gia mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
 
2. Chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với phần sở hữu riêng của mình và có trách nhiệm đóng góp chi phí mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với phần sở hữu chung. Chi phí mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc phần sở hữu chung được phân bổ tương ứng với phần diện tích thuộc sở hữu riêng của từng chủ sở hữu.
 
3. Mức chi phí, chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc nhà chung cư được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30-12-2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Căn cứ phụ lục số 3 của thông tư này thì: Đối với nhà chung cư được bảo hiểm tại một địa điểm có tổng số tiền bảo hiểm có giá trị dưới 30 triệu đô la Mỹ thì mức phí cơ bản là 1,4% tổng số tiền bảo hiểm (Theo Điều 6 của Thông tư số 220/2010/TT-BTC thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm. Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận). Tuy nhiên, căn cứ vào mức độ rủi ro của đối tượng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận điều chỉnh tăng, giảm phí bảo hiểm với biên độ là 25% tính trên mức phí quy định nói trên. Đối với nhà chung cư được bảo hiểm tại một địa điểm có tổng số tiền bảo hiểm có giá trị từ 30 triệu đô la Mỹ trở lên trong một (01) đơn bảo hiểm, phí bảo hiểm sẽ do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận trên cơ sở được các nhà tái bảo hiểm chấp thuận.
 
4. Chủ đầu tư hoặc đơn vị đang quản lý vận hành nhà chung cư có trách nhiệm phân bổ và công bố công khai mức thu và thực hiện mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với phần sở hữu chung của từng nhà chung cư.
 
5. Việc mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với các phần sở hữu trong nhà chung cư không thay thế trách nhiệm phải bảo đảm an toàn về phòng chống cháy, nổ, phòng cháy, chữa cháy nhà chung cư của đơn vị đang quản lý nhà chung cư hoặc của các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.” Văn phòng luật sư Nam Hà Nội (HSLAWS) chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến điều hành, quản lý, sử dụng nhà chung cư. Với đội ngũ luật sư, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực tế, chúng tôi tin tưởng sẽ đem lại những dịch vụ tốt nhất đến cho khách hàng nhằm giải thiểu các tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tốt nhất cho khách hàng.
 
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại VP: 024 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết: Bảo hiểm chung cư

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   UNMQNL
 

Tin đã đăng