✪ Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng.
Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào năm 2015

Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào năm 2015

Theo Điều 19 của Thông tư 219/2013/TT-BTC và Điểm B khoản 9 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC, nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào được quy định như sau:
Xem thêm
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào 2015

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào 2015

Theo điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài Chính,Thông tư số 26/2015/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015) quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ như sau:
Xem thêm
Các đối tượng, mặt hàng chịu thuế suất 10%

Các đối tượng, mặt hàng chịu thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC
Xem thêm
Tư vấn về việc lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế Giá trị gia tăng

Tư vấn về việc lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế Giá trị gia tăng

Hoàn thuế giá trị gia tăng là một thuận lợi mà Nhà nước đã tạo ra cho các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt là những doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu.
Xem thêm
Các đối tượng, mặt hàng chịu thuế suất 5%

Các đối tượng, mặt hàng chịu thuế suất 5%

Các đối tượng hàng hoá chịu thuế suất 5% được quy định tại Điều 10 của thông tư 219/2013/TT-BTC - Được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 26/2015/TT-BTC
Xem thêm
Các đối tượng, mặt hàng chịu thuế suất 0%

Các đối tượng, mặt hàng chịu thuế suất 0%

Các đối tượng mặt hàng chịu thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu - thông tư 219/2013 ban hành ngày 31/12/2013 chính thức có hiệu lực ngày 01/01/2014.
Xem thêm
Các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng

Các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng

Hoàn thuế GTGT là việc Ngân sách nhà nước trả lại cho cơ sở kinh doanh hoặc tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ số tiền thuế đầu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh còn chưa được khấu trừ trong kỳ tính thuế hoặc hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp tiêu dùng của tổ chức, cá nhân đó không thuộc diện chịu thuế.
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 6 lượt

Tổng số đã xem: 673280 lượt

090 574 6666