✡ Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh.
Quy định về bậc thuế môn bài

Quy định về bậc thuế môn bài

Quy định về mức thuế môn bài cho hộ kinh doanh cá thể và đối với doanh nghiệp theo thông tư 42/2003/TT-BTC của Bộ tài chính
Xem thêm
Miễn giảm thuế môn bài

Miễn giảm thuế môn bài

Căn cứ theo điểm 3 thông tư số 96/2002/TT-BTC Ngày 24/10/2002 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/08/2002 của chính phủ về việc điều chỉnh về mức thuế môn bài.
Xem thêm
Đối tượng nộp thuế môn bài

Đối tượng nộp thuế môn bài

Căn Cứ theo thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/08/2002 của chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài như sau:
Xem thêm
Luật thuế môn bài

Luật thuế môn bài

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh.
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 13 lượt

Tổng số đã xem: 989303 lượt

090 574 6666