☑ Doanh nghiệp có dự án đầu tư mà tính đến hết kỳ tính thuế năm 2013 còn đang trong thời gian thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Điều 2 Chương I của luật thuế thu nhập doanh nghiệp số : 14/2008/QH12 được Quốc Hội ban hành ngày 30/06/2008 quy định về người nộp thuế như sau :
Xem thêm
Căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế

Căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế

Căn cứ tính thuế Áp đụng theo điều 6 chương II của Luật Thuế thu nhập Doanh Nghiệp theo số 14/2008/QH12 được Quốc Hội ban hành ngày 03/06/2008.
Xem thêm
Thu nhập miễn thuế, thu nhập tính thuế

Thu nhập miễn thuế, thu nhập tính thuế

Thu Nhập Miễn Thuế, thu nhập chịu thuế được căn cứ theo điều 3 Chương 1 của luật thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành theo luật sô 14/2008/QH12 được Quốc Hội ban hành ngày 03/06/2008.
Xem thêm
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số:14/2008/QH12 được Quốc Hội ban hành ngày 03/06/2008, quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 13 lượt

Tổng số đã xem: 989242 lượt

090 574 6666