➢ Để giúp doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm trong hoạt động kinh doanh của mình, HSLAWS cung cấp dịch vụ tư vấn kê khai, nộp thuế, báo cáo thuế, hoàn thuế....
➢ Để giúp doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm trong hoạt động kinh doanh của mình, HSLAWS cung cấp dịch vụ tư vấn kê khai, nộp thuế, báo cáo thuế, hoàn thuế. HSLAWS đại diện cho doanh nghiệp xử lý, giải quyết mọi vấn đề liên quan đến thuế của doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.
Thủ tục hoàn thuế

Thủ tục hoàn thuế

Hoàn thuế là việc nhà nước trả lại khoản tiền thuế mà người nộp thuế đã nộp thừa hoặc theo pháp luật họ không phải nộp khoản thuế đó nhưng vì lý do nào đó họ đã nộp...
Xem thêm
Kê khai thuế, nộp thuế, khấu trừ thuế

Kê khai thuế, nộp thuế, khấu trừ thuế

Các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT phải lập và nộp tờ khai tính thuế cho cơ quan thuế GTGT từng tháng kèm theo bảng kê hàng hóa...
Xem thêm
Báo cáo thuế Tháng, Quý, Năm

Báo cáo thuế Tháng, Quý, Năm

Báo cáo thuế là việc doanh nghiệp thực hiện các hoạt động: đăng ký thuế, mua hóa đơn, khai thuế, nộp thuế từ thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh, khai nộp hàng tháng, hàng quý và quyết toán thuế hàng năm.
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 14 lượt

Tổng số đã xem: 989276 lượt

090 574 6666