Cơ sở dữ liệu pháp luật là một hệ thống các thông tin được lưu trữ trong trang thông tin pháp luật của HSLAWS, là trang thông tin mang tính hệ thống để thỏa mãn nhu cấu khai thác thông tin của khách hàng.
 
HSLAWS lưu trữ các văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Sắc lệnh, sắc luật, Quyết định của Chủ tịch nước; Các văn bản dưới luật…
 
✥ Với HSLAWS, doanh nghiệp sẽ dễ dàng nhận được các kết quả tìm kiếm như: Toàn văn một văn bản bất kỳ; trích các điều khoản hay nhiều văn bản khác nhau; các văn bản về cùng một lĩnh vực…HSLAWS cam kết sẽ cập nhật và cung cấp một cách nhanh chóng, chính xác các bản tin pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật…theo đúng yêu cầu của quý khách hàng.
Xác định tính hiệu lực của văn bản pháp luật

Xác định tính hiệu lực của văn bản pháp luật

Điều kiện quan trọng và cần thiết để thực hiện đúng pháp luật là việc xác định chính xác hiệu lực của văn bản pháp luật. Nghiên cứu hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật là xem xét giới hạn tác động của nó theo thời gian, theo không gian (lãnh thổ) và phạm vi đối tượng thi hành.
Xem thêm
Bản tin pháp luật, tra cứu thông tin pháp luật của HSLAWS

Bản tin pháp luật, tra cứu thông tin pháp luật của HSLAWS

Bản tin pháp luật của HSLAWS là trang thông tin cập nhật thường xuyên những văn bản pháp luật mới được ban hành trong tuần, những văn bản pháp luật về kinh tế, đầu tư, doanh nghiệp, hành chính - tư pháp, an sinh xã hội, đất đai - nông nghiệp, môi trường, …
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 673360 lượt

090 574 6666