❂ Với sự biến động không ngừng của nên kinh tế, các doanh nghiệp để đảm bảo sự phát triển bền vững luôn phải ổn định về nguồn tài chính. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, Văn phòng luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS cung cấp dịch vụ Kiểm toán nội bộ, kiểm toán tài chính theo dự án.
 
 
 
 
Phân tích tài chính, lập phương án phát hành trái phiếu Doanh nghiệp

Phân tích tài chính, lập phương án phát hành trái phiếu Doanh nghiệp

Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu), trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định.
Xem thêm
Kiểm toán dự án đầu tư, báo cáo tiến độ, hiệu quả đầu tư

Kiểm toán dự án đầu tư, báo cáo tiến độ, hiệu quả đầu tư

Thực tiễn thời gian qua đặt ra khá nhiều yêu cầu về hiệu quả quản lý dự án đầu tư ở nước ta: đầu tư dàn trải, phân bổ vốn chậm, tỷ lệ đầu tư cao, tăng trưởng kinh tế thấp, cơ chế quản lý chất lượng...
Xem thêm
Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư Xây dựng cơ bản

Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư Xây dựng cơ bản

Đầu tư xây dựng cơ bản có vai trò quyết định trong việc tạo ra cơ sở vật chất, kỹ thuật cho xã hội, là nhân tố quyết định làm thay đổi cơ cấu kinh tế quốc dân mỗi nước, thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển nền kinh tế đất nước.
Xem thêm
Kiểm toán Báo cáo tài chính

Kiểm toán Báo cáo tài chính

HSLAWS cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan đến quá trình kiểm toán nội bộ, đặc biệt là kiểm toán báo cáo tài chính, qua đó tăng cường độ tin cậy của hoạt động báo cáo tài chính...
Xem thêm
Phân tích dự án Bất động sản, phương án huy động vốn doanh nghiệp

Phân tích dự án Bất động sản, phương án huy động vốn doanh nghiệp

Dự án đầu tư có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động đầu tư, đặc biệt là trong hoạt động kinh doanh bất động sản, dự án đầu tư càng thể hiện rõ vai trò của nó, bởi hoạt động đầu tư bất động sản không chỉ cần một lượng vốn lớn, thời gian dài mà nó còn liên quan trực tiếp đến đất đai – tài sản toàn dân, chịu sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước.
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 7 lượt

Tổng số đã xem: 781774 lượt

090 574 6666