𓇼 Đào tạo nội bộ doanh nghiệp là một chiến lược đầu tư quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Tuy nhiên hiên nay hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam chưa có chiến lược đào tạo gắn liền với tầm nhìn và mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp.
Đào tạo các kỹ năng phát triển Thương hiệu Doanh nghiệp

Đào tạo các kỹ năng phát triển Thương hiệu Doanh nghiệp

Với xu thế mở cửa và hội nhập mạnh mẽ như hiện nay thì thương hiệu là một tài sản vô giá đối với doanh nghiệp, là một vấn đề đáng được quan tâm. Sở hữu một thương hiệu mạnh và uy tín là lợi thế của một doanh nghiệp.
Xem thêm
Đào tạo các kỹ năng phát triển Văn hóa Doanh nghiệp

Đào tạo các kỹ năng phát triển Văn hóa Doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hoá được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, trở thành các giá trị, các quan niệm và tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp ấy và chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của doanh nghiệp trong việc theo đuổi và thực hiện các mục đích.
Xem thêm
Xây dựng tinh thần Đoàn kết trong Doanh nghiệp

Xây dựng tinh thần Đoàn kết trong Doanh nghiệp

Phát triển bền vững là mục tiêu mà mọi doanh nghiệp hướng đến, mà để thực hiện được mục tiêu đó không còn cách nào khác là phải đoàn kết tạo thành sức mạnh tập thể, để phát huy mọi nguồn lực. Đoàn kết là nền tảng của sự phát triển bền vững. Có đoàn kết mới có dân chủ.
Xem thêm
Đào tạo Xây dựng, thực hiện, kiểm soát Kế hoạch, Mục tiêu

Đào tạo Xây dựng, thực hiện, kiểm soát Kế hoạch, Mục tiêu

Để thành công, việc đầu tiên trước khi bắt đầu khởi sự một doanh nghiệp là phải lập một kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh, từ khâu phát triển một ý tưởng kinh doanh, nghiên cứu thị trường và tính khả thi của ý tưởng đó, đến việc quản lý các hoạt động kinh doanh hàng ngày khi bắt tay vào thực hiện các ý tưởng kinh doanh đó.
Xem thêm
Đào tạo áp dụng Công nghệ Thông tin trong quản lý

Đào tạo áp dụng Công nghệ Thông tin trong quản lý

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý doanh nghiệp không chỉ là chuyện đầu tư bao nhiêu tiền mà quan trọng hơn, đầu tư như thế nào để hệ thống hoạt động hiệu quả nhất và cải thiện tốt nhất năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp.
Xem thêm
Đào tạo kỹ năng quản trị Nhân sự

Đào tạo kỹ năng quản trị Nhân sự

Quản trị doanh nghiệp bao gồm sự xâu chuỗi hệ thống quản trị tài chính, quản trị tài sản, quản trị hành chính, quản trị sản xuất, quản trị rủi ro….và không thể không kể đến quản trị nhân sự.
Xem thêm
Đào tạo Kỹ năng cho người lao động trong Doanh nghiệp

Đào tạo Kỹ năng cho người lao động trong Doanh nghiệp

Kỹ năng là năng lực hay khả năng chuyên biệt của một cá nhân về một hoặc nhiều khía cạnh nào đó được sử dụng để giải quyết tình huống hay công việc nào đó phát sinh trong cuộc sống. Có 2 loại cơ bản là Kỹ năng cứng và Kỹ năng mềm.
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 837601 lượt

090 574 6666