Khi tham gia tư vấn cho khách hàng, luật sư, chuyên viên tư vấn phải là người nắm được các yêu cầu từ phía khách hàng cũng như tính chất của từng vụ việc cụ thể. Khi nắm được tính chất của vụ việc luật sư có thể định hướng và tư vấn chính xác phương thức giải quyết vụ việc cho các bên.

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 19 lượt

Tổng số đã xem: 989200 lượt

090 574 6666