Kiểm toán nội bộ là một chức năng thẩm định độc lập được thiết lập bên trong một tổ chức để xem xét và đánh giá các hoạt động của tổ chức đó.....
Kiểm toán nội bộ là một chức năng thẩm đinh độc lập được thiết lập bên trong một tổ chức để xem xét và đánh giá các hoạt động của tổ chức đó với tư cách là sự trợ giúp đối với tổ chức đó.
 
Nội dung của hoạt động Kiểm toán nội bộ gồm: Đánh giá thủ tục kiểm soát nội bộ; Đánh giá rủi ro; Phân tích hoạt động và thông tin liên quan; kiểm tra việc tuân thủ thực hiện hoạt động Kiểm toán nội bộ.
 
HSLAWS cung cấp dịch vụ Kiểm toán nội bộ với dịch vụ trọn gói gồm: Kiểm toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản; Kiểm toán Báo cáo tài chính; Kiểm toán Báo cáo tiến độ đầu tư Dự án.
Kiểm soát: Thanh lý, Đấu giá, Đấu thầu, Cầm cố, thế chấp tài sản

Kiểm soát: Thanh lý, Đấu giá, Đấu thầu, Cầm cố, thế chấp tài sản

Dịch vụ Kiểm soát: Thanh lý, Đấu giá, Đấu thầu, Cầm cố, thế chấp tài sản đưa ra cách thức kiểm soát và quản lý tài sản cố định, đấu giá, đấu thầu, cầm cố, thế chấp tài sản
Xem thêm
Kiểm toán Báo cáo tiến độ đầu tư dự án

Kiểm toán Báo cáo tiến độ đầu tư dự án

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tiến độ đầu tư dự án được cung cấp với mục tiêu việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án...
Xem thêm
Kiểm toán Báo cáo tài chính

Kiểm toán Báo cáo tài chính

Việc kiểm toán Báo cáo tài chính được thực hiện qua các đợt kiểm toán sơ bộ giữa năm và kiểm toán kết thúc năm theo kế hoạch thoả thuận trước.....
Xem thêm
Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành được cung cấp với mục tiêu là đưa ra ý kiến độc lập về tính phù hợp và đúng đắn của các thông tin trình bày.....
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 16 lượt

Tổng số đã xem: 989230 lượt

090 574 6666