Tư vấn Tài chính là dịch vụ tư vấn thế mạnh của HSLAWS hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng cơ cấu tổ chức tài chính phù hợp, hoạch định chiến lược phát triển nguồn vốn đầy tư
Tư vấn Tài chính là dịch vụ tư vấn thế mạnh của HSLAWS hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng cơ cấu tổ chức tài chính phù hợp, hoạch định chiến lược phát triển nguồn vốn đầy tư. Hoạt động Tư vấn tài chính củaHSLAWS tập trung vào các lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp như: huy động vốn nội bộ Doanh nghiệp; trái phiếu Doanh nghiệp; mua bán cổ phần của Công ty; kế hoạch tài chính, kế hoạch ngân sách trong Doanh nghiệp.
Phân tích hiệu quả của hoạt động Tài chính Doanh nghiệp

Phân tích hiệu quả của hoạt động Tài chính Doanh nghiệp

Phân tích tài chính là một công cụ phục vụ đắc lực cho công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, là cơ sở khoa học để ra quyết định quản lý tài chính.....
Xem thêm
Xây dựng hệ thống Lương, Thưởng trong Doanh nghiệp

Xây dựng hệ thống Lương, Thưởng trong Doanh nghiệp

Nền kinh tế càng hội nhập, cạnh tranh càng khốc liệt thì vấn đề nguồn nhân lực ngày càng trở nên quan trọng. Nhân lực luôn được xem là một yếu tố.....
Xem thêm
Phương pháp xây dựng cơ cấu chi phí

Phương pháp xây dựng cơ cấu chi phí

Chi phí hoạt động trong Doanh nghiệp là toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.....
Xem thêm
Kế hoạch Tài chính, Kế hoạch Ngân sách

Kế hoạch Tài chính, Kế hoạch Ngân sách

Kế hoạch tài chính doanh nghiệp là những mục tiêu về tài chính hay nói đúng hơn là mục tiêu về lợi nhuận mà doanh nghiệp muốn đạt được vào một.....
Xem thêm
Mua, bán cổ phần của Công ty

Mua, bán cổ phần của Công ty

Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Cổ phần là phần vốn nhỏ nhất của công ty cổ phần.
Xem thêm
Huy động vốn nội bộ Doanh nghiệp

Huy động vốn nội bộ Doanh nghiệp

Huy động vốn nội bộ là sử dụng những nguồn lực tài chính sẵn có của các thành viên trong Doanh nghiệp để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh.....
Xem thêm
Tư vấn về Tài Chính Doanh Nghiệp

Tư vấn về Tài Chính Doanh Nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đạt tới mục tiêu ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 7 lượt

Tổng số đã xem: 672452 lượt

090 574 6666