luật sư riêng

Đơn Tố cáo

Đơn Tố cáo Tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân được quy định tại Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992.
 
Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì tố cáo là việc công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.
 
Trong khi quyền khiếu nại phát sinh khi quyền lợi hợp pháp của công dân bị xâm hại trực tiếp bởi các hành vi hành chính hoặc quyết định hành chính thì quyền tố cáo là quyền của công dân phản ánh cho cơ quan có thẩm quyền về bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức và của công dân. Như vậy, mục đích của việc tố cáo là bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, tổ chức và của công dân. Tuy nhiên. hiện nay có nhiều cá nhân, tổ chức gặp khó khăn trong quá trình thực hiện trình tự, thủ tục tố cáo do cơ chế và thủ tục hành chính ở nước ta còn nhiều bất cập, cản trở thực hiện quyền tố cáo, quyền cơ bản của công dân, khiến cho nhiều vụ việc chưa được giải quyết một cách triệt để, không đảm bảo quyền và lợi ích của các chủ thể liên quan.
 
Hãy đến với chúng tôi, Văn phòng luật sư Nam Hà Nội - HSLAW với đội ngũ luật sư và chuyên viên hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn thủ tục, soạn thảo đơn khởi kiện, khiếu nại, tố cáo sẽ cung cấp cho Quý khách hàng Dịch vụ trọn gói một cách đầy đủ và hiệu quả nhất.bao gồm:
 
Trang: