luật sư riêng

Thể thức, nội dung Đơn khởi kiện, khiếu nại, tố cáo

Thể thức, nội dung Đơn khởi kiện, khiếu nại, tố cáo Mọi hành vi vi phạm đến các quyền của công dân, tổ chức hay bất cứ hành vi nào trái với chính sách của Đảng, nhà nước đều có thể dẫn đến thiệt hại về quyền lợi hợp pháp của các chủ thể: cá nhân, tổ chức, nhà nước.
Một trong những phương thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp hữu hiệu nhất là làm đơn yêu cầu bảo vệ quyền lợi hợp pháp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền như là đơn khởi kiện, đơn khiếu nại, đơn tố cáo.
 
Quyền khiếu nại và quyền khởi kiện phát sinh khi quyền lợi hợp pháp của công dân bị xâm hại trực tiếp bởi các hành vi hành chính hoặc quyết định hành chính hay khi phát sinh tranh chấp giữa các chủ thể. Trong khi đó, thì quyền tố cáo là quyền của công dân phản ánh cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức và của công dân.
 
Tuy nhiên, hiện nay có nhiều cá nhân, tổ chức còn “lúng túng” và gặp nhiều vướng mắc khi soạn thảo nội dung đơn khởi kiện, khiêu nại, tố cáo. Ngoài ra, còn thiếu hiểu biết pháp luật về trình tự. thủ tục để thực hiện các quyền này, và chưa đạt được hiệu quả như mong đợi. Với mục đích trợ giúp Khách hàng trong việc chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ, soạn thảo thể thức, nội dung đơn khởi kiện, đơn khiếu nại, đơn tố cáo, Văn phòng luật sư Nam Hà Nội với đội ngũ luật sư và chuyên viên hàng đầu sẽ tư vấn cho Quý khách hàng một cách chất lương và hiệu quả nhất.
Các giấy tờ, tài liệu đính kèm khi gửi Đơn, Thư Các giấy tờ, tài liệu đính kèm khi gửi Đơn, Thư
 
Việc xử lý đơn khởi kiện, khiếu nại, tố cáo phải tuân theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính khoa học, khách quan, trung thực, chính xác, kịp thời.
>> Chi tiết
Mẫu đơn Tố cáo Mẫu đơn Tố cáo 
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI – HSLAWS cung cấp cho Quý khách hàng mẫu Đơn tố cáo như sau: (Lưu ý: Đơn này chỉ mang tính chất tham khảo)
>> Chi tiết
Mẫu đơn Khiếu nại Mẫu đơn Khiếu nại
 
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI – HSLAWS cung cấp cho Quý khách hàng mẫu Đơn khiếu nại như sau: (Lưu ý: Đơn này chỉ mang tính chất tham khảo).
>> Chi tiết
Mẫu đơn khởi kiện Mẫu đơn khởi kiện
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI – HSLAWS cung cấp cho Quý khách hàng mẫu Đơn khởi kiện như sau: (Lưu ý: Đơn này chỉ mang tính chất tham khảo)
>> Chi tiết