Khiếu nại là những quyền cơ bản của công dân được quy định tại Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 và Luật Khiếu nại tố cáo năm 2005.
 
Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật khiếu nại tố cáo quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền lợi hợp pháp của mình.  
 
➳ Mục đích của việc khiếu nại là bảo vệ Còn quyền tố cáo là quyền của công dân phản ánh cho cơ quan có thẩm quyền về bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức và của công dân. Như vậy, quyền khiếu nại chỉ phát sinh khi quyền lợi hợp pháp của công dân bị xâm hại trực tiếp bởi các hành vi hành chính hoặc quyết định hành chính. Hiện nay, có nhiều cá nhân, tổ chức gặp khó khăn trong quá trình thực hiện trình tự, thủ tục khiếu nại do cơ chế và thủ tục hành chính ở nước ta còn nhiều bất cập, cản trở thực hiện quyền khiếu nại, quyền cơ bản của công dân, khiến cho nhiều vụ việc chưa được giải quyết một cách triệt để, không đảm bảo quyền và lợi ích của các chủ thể liên quan. Còn quyền tố cáo là quyền của công dân phản ánh cho cơ quan có thẩm quyền về bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức và của công dân.
 
✬ Hãy đến với chúng tôi, Văn phòng luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS với đội ngũ luật sư và chuyên viên hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn thủ tục, soạn thảo đơn khiếu nại sẽ cung cấp cho Quý khách hàng Dịch vụ trọn gói một cách đầy đủ và hiệu quả nhất.bao gồm:
 
Các quyền và nghĩa vụ cơ bản của người khiếu nại

Các quyền và nghĩa vụ cơ bản của người khiếu nại

Quyền khiếu nại là quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp và các văn bản pháp quy có liên quan.
Xem thêm
Hồ sơ khiếu nại

Hồ sơ khiếu nại

Hồ sơ khiếu nại là những giấy tờ, tài liệu mà người khiếu nại nộp cho cơ quan có thẩm quyền khi khiếu nại hành vi trái pháp luật.
Xem thêm
Tư vấn thủ tục khiếu nại

Tư vấn thủ tục khiếu nại

Quyền khiếu nại của công dân là một quyền cơ bản được pháp luật bảo vệ. Quyền này được ghi nhận trong Hiến pháp và được cụ thể hóa trong Luật khiếu nại 2011.
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 7 lượt

Tổng số đã xem: 673239 lượt

090 574 6666