luật sư riêng

Các dạng tranh chấp hợp đồng cơ bản hiện nay

Các dạng tranh chấp hợp đồng cơ bản  hiện nay Các dạng tranh chấp hợp đồng cơ bản  hiện nay....
 
Tranh chấp Hợp đồng: Là sự mâu thuẫn, bất đồng ý kiến giữa các bên tham gia quan hệ Hợp đồng liên quan đến việc thực hiện (hoặc không thực hiện) các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng. Hiện nay, các dạng tranh chấp hợp đồng rất phong phú. Có thể liệt kê một số dạng tranh chấp như sau:
 
Tranh chấp về chủ thể ký kết hợp đồng: Khi ký kết hợp đồng ký kết hợp đồng các bên với nhau đặc biệt là cá nhân thường ít ai quan tâm tới thẩm quyền người ký kết. Trên thực tế nhiều hợp đồng được ký bởi người không có thẩm quyền , khi sảy ra xung đột, công ty không muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng đã lấy lý do người ký kết không đúng thẩm quyền để thoái thác trách nhiệm. Điều này gây nhiều phiền toái và thiệt hại, đặc biệt những hợp đồng có giá trị lớn thì thiệt hại không hề nhỏ. Công ty không chịu bồi thường cho đối tác vì cho rằng người ky kết hợp đồng không nhân danh công ty, còn cá nhân ký kết hợp đồng thoái thác trách nhiệm hoặc không có khả năng tự chịu trách nhiệm đối với thiệt hại quá lớn của đối tác. Người ký kết hợp đồng không có năng lực chủ thể ( năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự)
Tranh chấp về chất lượng hàng hóa trong HĐ: Chất lượng hàng hóa là một trong những vấn đề thường xảy ra tranh chấp trong HĐ. Trước hết do tính phức tạp trong việc xác định chất lượng hàng hóa. Để hạn chế các tranh chấp có thể xảy ra các bên trong HĐ cần lưu ý thỏa thuận và phải ghi rõ trong HĐ về:
- Phương pháp xác định chất lượng như: mô tả chất lượng; dẫn chiếu đến hàng hóa lưu thông trên thị trường, hoặc theo mẫu hàng;
- Các phương pháp, phương tiện thiết bị, tiêu chuẩn dùng để xác định chất lượng hàng hóa;
- Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa do ai cấp, Thẩm quyền của cơ quan cấp giấy, giá trị pháp lý của giấy chứng nhận chất lượng đó.
- Biên bản và thời hạn giám định chất lượng hàng hóa không thể chậm trễ hơn thời hạn cho phép trong HĐ; biên bản giám định phải do cơ quan có thẩm quyền do pháp luật quy định hoặc được các bên thỏa thuận cụ thể trong HĐ ký, nếu không khi tranh chấp xảy ra sẽ không được đối phương chấp nhận..
 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS

Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

 
Các từ có liên quan đến bài viết: Các dạng tranh chấp hợp đồng cơ bản  hiện nay

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   RYCVX0
 

Tin đã đăng