↝ Chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở nước ta là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giải quyết những tồn tại và tình trạng sản xuất, kinh doanh kém hiệu quả ...
↝ Chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở nước ta là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giải quyết những tồn tại và tình trạng sản xuất, kinh doanh kém hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước, đang gây trở ngại cho tiến trình phát triển kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Để khuyến khích các doanh nghiệp tiến hành cổ phần hóa, Nhà nước có các chế độ ưu đãi dành cho doanh nghiệp khi cổ phần hóa chẳng hạn như các ưu đãi về thuế, một số loại phí, các chính sách quản lý vốn Nhà nước và chính sách ưu đãi đối với người lao động, quyền lợi về Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội...
Quyền lợi về BHYT, BHXH của người lao động trong Công ty cổ phần hóa

Quyền lợi về BHYT, BHXH của người lao động trong Công ty cổ phần hóa

Bảo hiểm y tế là các quan hệ kinh tế gắn liền với việc huy động các nguồn tài lực từ sự đóng góp của những người tham gia bảo hiểm để hình thành quỹ bảo hiểm, và sử dụng quỹ ...
Xem thêm
Ưu đãi về thuế và các chính sách quản lý vốn Nhà nước

Ưu đãi về thuế và các chính sách quản lý vốn Nhà nước

Ưu đãi về thuế là một chính sách của nhà nước với hình thức giảm hoặc miễn thuế nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong thời gian trước đây, nhà nước ...
Xem thêm
Ưu đãi đối với người lao động

Ưu đãi đối với người lao động

Chế độ ưu đãi đối với người lao động là một vấn đề cần được quan tâm khi doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa. Trong mục đích cổ phần hóa doanh nghiệp, một vấn đề mà nhà nước ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 7 lượt

Tổng số đã xem: 781797 lượt

090 574 6666