Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước là một trong những vấn đề đang được đẩy mạnh ở nước ta, nhưng việc thực hiện một cách có hiệu quả không đơn giản. Trên thực tế, hồ sơ pháp lý về ...
 
↱ Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước là một trong những vấn đề đang được đẩy mạnh ở nước ta, nhưng việc thực hiện một cách có hiệu quả không đơn giản. Trên thực tế, hồ sơ pháp lý về cổ phần hóa doanh nghiệp là một trong những hồ sơ yêu cầu chặt chẽ, phức tạp và tốn nhiều thời gian. Hồ sơ pháp lý của chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành cổ phần hóa bao gồm những tài liệu sau: Phương án cổ phần hoá; Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp tài sản; Bảng kiểm kê và xác định giá trị tài sản; Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp DCF; Các thông tin về doanh ngiệp cổ phần hoá; Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần; Thông tin chủ yếu về bán đấu giá cổ phần; Đơn đăng ký tham gia mua đấu giá cổ phần; Biên bản xác định kết quả đấu giá; Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá công ty; Hồ sơ lao động dôi dư....
 
↱ Là một lĩnh vực Văn phòng luật sư Nam Hà Nội chú trọng phát triển, chúng tôi giúp khách hàng hiểu rõ về các quy định cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giảm thiểu thời gian, chi phí khi thực hiện thủ tục cổ phần hóa doanh nghiệp.
Hồ sơ Đất đai và tài sản trên Đất

Hồ sơ Đất đai và tài sản trên Đất

Cổ phần hóa là hình thức huy động thêm vốn của xã hội để đầu tư vào phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần đa dạng hóa sở hữu, làm thay đổi phương thức quản lý, ...
Xem thêm
Hồ sơ các cơ quan tổ chức Đoàn thể trong Doanh nghiệp

Hồ sơ các cơ quan tổ chức Đoàn thể trong Doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp tiến hành cổ phần hóa, các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong việc quan tâm chia sẻ, chủ động làm tốt công tác tư tưởng ...
Xem thêm
Hồ sơ Lao động

Hồ sơ Lao động

Chính sách cho người lao động sau cổ phần hóa là vấn đề hết sức nhạy cảm và điều này cũng có ý nghĩa lớn trong việc đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa ...
Xem thêm
Hồ sơ chứng từ Tài chính, Kiểm toán

Hồ sơ chứng từ Tài chính, Kiểm toán

Nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, cổ phần hoá là một giải pháp đúng đắn và hiệu quả ...
Xem thêm
Các văn bằng, chứng chỉ kinh doanh ngành nghề có điều kiện

Các văn bằng, chứng chỉ kinh doanh ngành nghề có điều kiện

Doanh nghiệp cổ phần hóa sẽ có những chiến lược về ngành nghề kinh doanh của công ty sau cổ phần hóa. Không ít những ngành nghề mới công ty mở rộng đầu tư, kinh doanh ...
Xem thêm
Quyết định phê duyệt phương án, tiến độ cổ phần hóa

Quyết định phê duyệt phương án, tiến độ cổ phần hóa

Trong hồ sơ pháp lý về cổ phần hóa Doanh nghiệp, quyết định phê duyệt phương án, tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp là một trong những văn bản quan trọng và là một trong những quyết định ...
Xem thêm
Hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp

Hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp

Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp là một trong những hồ sơ quan trong khi cổ phần hóa. Hồ sơ pháp lý đầy đủ sẽ giúp doanh nghiệp xác định cụ thể giá trị của doanh nghiệp ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 7 lượt

Tổng số đã xem: 672377 lượt

090 574 6666